Mangel på kvalifiserte pedagoger i Tingvoll kommune

Av
DEL

LeserbrevBarnehagene i Tingvoll oppfyller ikke Regjeringens anbefalinger om antall barnehagelærere per barn, og det har vist seg vanskelig å rekruttere kvalifisert personell, over lang tid. Lite er gjort utover å fatte et politisk vedtak om å oppfylle pedagognormen. Hvordan kan Tingvoll kommune «gjøre seg lekker» for barnehagepedagogene?

Utdanningsforbundet vil anbefale tre konkrete tiltak:
1. Økt grunnbemanning. Flere kommuner, bl.a. Stavanger, har innført økt grunnbemanning i barnehagene for å oppnå et tilbud med bedre kvalitet for barna og redusert sykefravær. Selv om det gir en økning i lønnsbudsjettet, viser forsøksordningen at de halverte sykefraværet, noe som ga en kraftig innsparing i vikarbudsjettet. Dette tiltaket vil øke mulighet til faglig utvikling på arbeidsplassene (se punkt 2).

2. Mer tid og endret form på for- og etterarbeid. Barnehagelærerens tid til for- og etterarbeid har vært uforandret i mer enn 40 år! Fire timer i uka. På papiret. Undersøkelser viser at 25 % av dem ikke fikk gjennomført dette. Lav bemanning og mangel på barnehagelærere gjør at planleggingstid forsvinner ved at de blir satt inn som vikarer. Planlegging av arbeidet med barna blir nedprioritert. Mangel på tid til god planlegging står i sterk kontrast til alle de nye oppgavene barnehagelærerne blir pålagt. Barnehagen er blitt en læringsarena for små barn, et startpunkt for et helhetlig utdanningsløp. I tillegg tar de imot stadig yngre barn, åpningstidene utvides og mangfoldet i barnehagegruppa øker. Flere barn har særskilte behov og trenger særskilt tilrettelegging. Da er det kanskje på tide at pedagogene får tid til å legge planer for aktivitetene og få tid til å gjøre dette sammen. I dag foregår det meste av plan- og etterarbeidet individuelt. Vi ønsker økt kompetanseheving og mulighet til å møtes på en felles arena i tillegg til den individuelle tiden vår som er på minimum 4 timer. Det for å kunne omsette rammeplanen og de kravene som blir stilt til praksis i barnehagene våre.

3. Økt lønn. Høyere lønn vil gjøre Tingvoll kommune mer attraktiv for pedagoger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags