Et startskudd for virkelig rabalder

Av
DEL

SykehusbloggSmilene var brede og mange pustet lettet ut da styret i Helse Midt-Norge banket gjennom SNR-utbyggingen torsdag. Men om mange tror prøvelsene med sykehussaken endelig er over, tyder mye på at det er nå man virkelig må trekke pusten.

Illustrasjonen nederst i artikkelen er et utsnitt av statsråd Bent Høies sykehuskart, tegnet etter at Stortinget vedtok helse- og omsorgsplanen for de nærmeste årene. Den viser det mange ikke synes å ha fått med seg – at sykehusene i Ålesund og Molde nå blir likestilte som såkalt «stort akuttsykehus». Det betyr at sentralsykehuset i Ålesund er et saga blott. 40 års omkamp fra Molde har båret frukter.

Helseforetakets økonomiske driftsrammer inviterer nå til en voldsom kamp mellom de to sykehusene. SNR er nemlig i seg selv ikke økonomisk bærekraftig. Man vil spare om lag 100 millioner kroner i året på å slå sammen sykehusene i Kristiansund og Molde, men de årlige kapitalkostnadene vil bli mye høyere. Etter at Siv Jensen & Co også besluttet å skru opp renta, blir jeg ikke overrasket om helseforetakets kostnader vil øke med 300–400 millioner kroner årlig. Hvem skal tvinges til å plukke opp restregningen på 200–300 millioner kroner over driften?

– Dette er starten på en stor omstilling, ikke bare i Helse Møre og Romsdal, men i hele regionen, som vi vil komme tilbake til når utviklingsplanene skal behandles, varslet styreleder Ola H. Strand da HMN-styret vedtok SNR- utbyggingen til over fire milliarder kroner.

Slaget om utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal er allerede i gang. I Molde er overleger livredde for å miste det meste av kirurgien til Sunnmøre, samtidig som visjoner om nye behandlingstilbud i fylket er forbeholdt Ålesund. Kravet om å stanse planarbeidet er egentlig et krav om å få være med å prege de strategiske diskusjonene på kammerset, i stedet for å bli sittende som en av mange høringsinstanser. Volda er også i bitter ressurskrig med Ålesund og har hengt seg på.

De 200–300 millionene skal etter planen hentes inn ved å omstille Ålesund og Molde til såkalte clustersykehus, et ullent begrep som ingen har villet eller vært i stand til å definere.

Til forsvar for ikke å ende med svarteper i dette spillet viser sykehusene til like ulne formuleringer vedtatt av statsråd eller storting. Volda skal ha akuttkirurgi, men det er ikke like konkret hva sykehuset ellers skal beholde. Ålesund har et vedtak på at de skal være «det mest differensierte sykehuset», men hva er det? Ti tilbud mer enn det likestilte sykehuset på Hjelset? Tre? Ett? Kristiansund skal ha et DMS med et «godt poliklinisk tilbud», to udefinerte og vide begreper som også kan praktiseres slik det passer best økonomisk. Sett i det perspektivet er det viktig at Orkide og kommunen nå kommer kjapt i gang med det felles DMS- prosjektet med helseforetaket. For på toppen av alt kommer selvsagt den kjensgjerning at ethvert politisk vedtak kun gjelder til det må fattes et nytt.

Helse Møre og Romsdal viser på sin side til noen minst like ulne politiske føringer om samhandling når man i utviklingsplanen antyder å skyve mer ansvar over på kommunene. Det har allerede hisset opp sunnmørskommuner, som ikke har noen bedre økonomi enn helseforetaket. Nye forsøk på å kvitte seg med rehabiliteringsinstitusjonene i Aure og Volda vil heller ikke bli akseptert.

Er ressurskampen så helt åpen? Nei. Eieren Helse Midt-Norge vil neppe finne seg i at det blir brukt over fire milliarder kroner på et nytt sykehus, der helseforetaket ikke vil prioritere de planlagte tilbudene i det. Her vil bordet fange, slik det har gjort i mange helseforetak rundt om i landet. Det er nok å nevne at Helse Møre og Romsdal har en styreleder som driver Vestfolds nyeste – og i dag eneste – akuttsykehus. For å sitere en godt informert intern aktør da Sunnmørsposten nylig etterlyste mer penger på lederplass: «Det er bare utrolig naivt at 150.000 i utgangspunktet intelligente sunnmøringer ikke har skjønt dette ennå».

Parallelt skal Helse Midt-Norge bruke et hemmeligholdt milliardbeløp på IKT-prosjektet Helseplattformen. De konserntillitsvalgte i Stjørdal mener totalsummene nødvendiggjør omstilling som også må omfatte funksjonsdelinger på tvers av helseforetak. Pasientene risikerer i så fall å bli taperne når man sammenlikner med dagens tilbud. Sunnmøringene må oftere reise til Molde, nordmøringene må reise til Molde og sammen med romsdalingene reise oftere til Ålesund, og alle må reise oftere til Trondheim. Men det levenet det blir av dette, blir nok ingenting mot det man nå skal gjennom internt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags