Det Høie glemmer å fortelle

Av
DEL

MeningerHelseminister Bent Høie fortsetter sitt krampaktige forsvar for regjeringens føde- og barselpolitikk (TK 18/9). Han skryter av å ha igangsatt kartlegginger av både arbeidsbelastningen på kvinneklinikkene og følgetjenesten i distriktene. Han glemmer å nevne at opposisjonen på Stortinget i flere år har etterlyst akkurat dette. Kravet om kartlegging av følgetjenesten ble vedtatt av Stortinget i 2017. Dette imot ønsket til regjeringspartiene og Høie. De stemte også ned forslag om å redusere arbeidsbelastningen og øke grunnbemanningen på kvinneklinikkene. At helseministeren få dager før valget i høst, etter seks år i regjering, lanserer en arbeidsgruppe som skal gå gjennom arbeidssituasjonen på kvinneklinikkene, imponerer ikke.

Høie nekter for at fødetilbudet effektiviseres. Han unnlater å nevne at hans egen regjering har innført en såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform for sykehusene våre, som gjør at de hvert år må kutte i budsjettene. Det gjelder også for fødeavdelingene. Han glemmer å fortelle at hans regjering har økt såkalt innsatsstyrt finansiering av fødetilbudet, slik at 50 prosent av pengene nå blir regnet ut fra hvilken «aktivitet» som blir utført. Slik premieres komplikasjoner, mens det ikke utløser midler å sette inn ekstra jordmødre for å forebygge komplikasjoner.

Helseministeren glemmer å fortelle at han etter seks år i regjering fremdeles ikke kan svare på om kvalitetskravene i fødselsomsorgen blir fulgt. For han har ennå ikke sørget for at dette blir dokumentert. Blant annet skal alle kvinner i aktiv fødsel ha en jordmor hos seg. Opp med hånda de som tror at dette er realiteten ute på de overfylte fødeklinikkene.

Høie reduserer Bunadsgeriljaens store engasjementet til å gjelde uenighet om hvor nye sykehus skal ligge. Nei, Høie, da har du misforstått. Mange er bekymret for at fødetilbud blir lagt ned i områder med ekstra lang reisevei fra før. De fortviler over at helseministeren sto og så på at helseforetaket i Møre og Romsdal ville legge ned fødeavdelingen i Kristiansund allerede fra i sommer. Høie forsvarer nedleggingen av fødetilbudet i Kristiansund. Senterpartiet støtter ikke en slik sentralisering.

Høie skriver at prosessene på Helgeland og i Møre og Romsdal er lokalt ønsket og drevet. Han unnlater å nevne at helseforetakene begge steder er blitt sterkt kritisert for manglende involvering og tvilsomt beslutningsgrunnlag. Det er en kjensgjerning at foretaksmodellen hindrer folkevalgt styring av sykehusene. Stortingsrepresentant Bent Høie var enig i dette – helt til han dannet regjering og ble minister.

Ifølge helseministeren vil ikke regjeringen at kvinner skal føde i veikanten eller gatekryss. Høie skriver at transportfødsler i byene – der de fleste faktisk skjer – skyldes at babyene har det travelt. Han unnlater å nevne at kvinner blir sendt hjem, eller bedt om å vente hjemme, fordi det er fullt på fødeklinikkene. Kjære helseminister: Det er ikke travle babyer i byene som er problemet, men travle fødeklinikker.

Høie gjør et poeng av at liggetidene på sykehus etter fødsel ikke er redusert, og at antallet transportfødsler ikke har økt siden han overtok makten. Høie glemmer å nevne at flere helseforetak, under hans ledelse, planlegger nye sykehus og kvinneklinikker uten barselrom, der liggetiden etter fødsel skal reduseres betraktelig.

Høie mener jeg unnlater å nevne at det har aldri vært tryggere å føde i Norge. Jeg har tvert imot presisert at vi har et trygt fødetilbud. Men nå er det under stort press. Det gjelder også barselomsorgen. Til forskjell fra Høie, vil jeg ikke unnlate å nevne eller debattere denne utviklingen. Jeg vil snakke om dem som mangler følgetjeneste, som ikke får hjelp til amming, som ikke er enig i at reiseveiene til fødeavdelingen skal øke, som sliter med fødselsdepresjoner og fødselsangst.

Da nytter det ikke å ha en helseminister som gang på gang idylliserer virkeligheten. Som går i forsvar når han møter faktabasert kritikk. Høie må snart forstå at han er helseminister i dag – for kvinner og barn her og nå.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags