Viktigheten av lokalsykehus

Av
DEL

LeserbrevDet er så mange krefter som mener at store sentrale sykehus er det beste. Det sies at ekspertisen blir bedre her da flere like tilfeller behandles, de snakker om mengdetrening. Mulig det er riktig, men ingen snakker om kontinuiteten og viktigheten av den.
Når det gjelder småsykehusene rundt om trues de stadig med nedleggelse av fødeavdelingene fordi det hevdes at det fødes for få barn og ekspertisen blir nedsatt. Som mangeårig sykepleier, nærmere 50 år, med spesialutdannelse i anestesi og mangeårig høgskolelektor ved en sykepleierhøgskolen, kan jeg ikke helt forstå dette.
La meg fortelle min historie:
Min datter ble svært syk etter fødsel nummer to. Ble innlagt på Sykehuset i Kristiansund som øyeblikkelig hjelp. Hun var presjokert og var på vei inn i et alvorlig sjokk, som skyldtes en alvorlig infeksjon. En infeksjon som kunne ha fått fatale utfall uten rask reaksjon. På sykehuset var det på alle måter helsepersonell med kunnskap og handlekraft. Det være seg sykepleiere eller leger. Ting gikk av seg selv. Dessverre kan jeg ikke si det samme om legevakten som ikke forsto at hun skulle vært innlagt natten før, men det har ingenting med sykehuset å gjøre.
Det er ikke så ofte pasienter går i sjokk på grunn av infeksjon, men på dette sykehuset reagerte de fort og det gikk godt. Jeg vil sende en takk til sykehuset for tett og god oppfølging også etter at hun ble flyttet fra intensiv avdeling til vanlig sengepost. På begge avdelingene var kunnskap, ivaretakelse, oppfølging og ikke minst kontinuitet, som er utrolig viktig for den syke men også de pårørende. Dette hadde de ikke fått til på de store sykehusene hvor det, etter egen erfaring, sjelden er kontinuitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags