Surnadalsrådmannen vil omorganisere Susu-riet, men fortsette som før?

Av
DEL

LeserbrevSurnadal kommunestyre skal torsdag ta stilling til rådmann Haugens omorganiseringsforslag i Susu-riet. 

Det trengs omorganisering, men det kan ikke gjøres slik han forslår.

Advokat Siri Tofte i Kommunenes Sentralforbund skriver:

Idet SuSu-programmet ikke kan anses som et kommunalt organ, så vil imidlertid kommunestyret ikke kunne delegere til SuSu-programmet å tildele midler fra næringsfondet. Det vises til at dette vil være i strid med vedtektene som er godkjent av fylkesmannen, men også i strid med loven som kun gir adgang til å delegere dennemyndigheten til et annet kommunalt organ.

Ut fra ovennevnte er det derfor min vurdering at kommunestyrets disposisjoner neppe kan anses å være i tråd med regelverket.

Ifølge Tidens Krav 1. april mener rådmann Knut Haugen at tildelingen fra næringsfondet er uproblematisk, da tildelingen er å anse som en tilskudd til SuSu på samme måte som andre tildelinger til spesifikke bedrifter.

«Og dette er ikkje i strid med loven slik ein oppfatter det. Men uavhengig av dette spørsmålet vil det uansett være behov for å få den formelle organiseringa på plass for framtida», skriver Haugen i saksframlegget til kommunestyret.

Rådmann Haugen tar feil og bør lese KS-advokatens kommentar, samt kommuneloven en gang til. Kommunestyremedlemmene i Surnadal bør også lese advokatens skriverier som ligger ved saken, før de stemmer.

Rådmannen vil organisere Susu-riet som et Kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 den nye kommuneloven allerede nå. SuSu-riet bør heller organiseres som et Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18.

Den nye kommunelovens kapittel 18 og 19 gjelder ikke før etter det konstituerende møtet i kommunestyrene i høst.

I mellomtiden skal vi følge gjeldende kommunelov. Hvis det er så viktig å bruke Susu-penger nå, kan de utmerkede formannskapene i Sunndal og Surnadal bevilge. De har fullmakt.

Interkommunale politiske råd og Interkommunale oppgavefellesskap skal ha et representantskap som velges av kommunestyrene. Valgene skal skje på vanlig måte etter reglene i kapittel 7 i den nye kommuneloven. Representantskapet kan velge et styre.

Når rådmannen forslår stadfesting av navn på representantskapsmedlemmer som dagens «Susu-styre» er han på ville veger. Rådmannen skal ikke drive med slikt.

Rådmannen vil også se bort fra feilutbetalingene av møtegodtgjøringer før 2018. Han er ikke rette personen til å anbefale å se bort fra noe da han selv var med på å vedta rotet for 5 år siden.

Surnadal kommunestyre bør:

  • Si nei til rådmannens innstilling.
  • Vedta at formannskapene i Surnadal og Sunndal står for utdeling av susu-penger ut denne valgperioden
  • Vedta at noen fra Surnadal og Sunndal setter seg sammen og lager et forslag til et Interkommunalt politisk råd for Susu-riet som kan starte rett etter valget.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags