Venstre kjemper for fødeavdelingen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL
Venstre mener at i sykehussaken nå, er det fødetilbudet på Nordmøre vi må prioritere å kjempe for.
 

LeserbrevLa det være helt klart; Kristiansund Venstre står bak den tverrpolitiske enigheten i å berge fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. Jeg viser til uttalelse fra vårt årsmøte, videre til mitt møte med Venstres helsepolitiske talsperson på Stortinget 15. januar, samt til innlegg på tk.no 29. januar ved fylkesordførerkandidat Pål Farstad og fylkesleder Britt Giske Andersen.

I bystyremøtet 29. januar fremmet Venstre følgende forslag der vi går for at bystyret skal jobbe for at fødeavdelingen i en mellomfase fra nå og til fellessykehuset står ferdig, skal legges til Kristiansund:

  • Etter styrevedtak i Helse Møre og Romsdal om innsparingstiltak, er den store bekymringen nå hvordan fødetilbudet vil bli, spesielt for fødende bosatt i nordre del av fylket, i perioden fra nå fram til SNR står ferdig.
  • Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vurderes sammenslått, en ROS-analyse vil avklare om det er faglig forsvarlig. Vi mener at styret i HMR når de skal fatte vedtak i saken, må se på hva som er strategisk viktig å gjøre i en innsparingsfase, i tillegg til det faglige.
  • Kristiansund sykehus har en godt fungerende fødeavdeling der lokaler lett kan tilpasses hvis det skal legges til rette for flere fødende. Sykehuset har Barneavdeling med barneleger i vakt.
  • Om det skal skje en sammenslåing av fødeavdelingene og styret velger Molde, så må vi forvente en lekkasje fra nordfylket som fra Smøla og Aure. Reiseveien er allerede lang til sykehus fra nordre del av fylket.
  • I en mellomfase fra nå og til fellessykehuset står ferdig, mener vi at ved en sammenslåing av fødeavdelingene ved henholdsvis Molde og Kristiansund sykehus, da legges fødeavdelingen til Kristiansund.
  • Kristiansund tapte plassering av sykehus ved forrige korsvei. Molde vil uansett få overført fødeavdelingen når den flyttes i Sykehuset Nordmøre og Romsdal når det står ferdig.

Uttalelsen fikk seks stemmer i bystyret; fra Venstre, Høyre og KrF.

Vi er som valgte politikere ombudspersoner på vegne av befolkningen. Det innebærer at vi skal viderebringe de bekymringer som befolkningen uttrykker om helsetilbudet i vårt område. Vi må sørge for at denne bekymringen blir fortalt til våre representanter på storting, til regjering, og ikke minst direkte til helseministeren som skal utøve regjeringens politikk.

Venstre støtter at interpellasjon om situasjonen for Kristiansund sykehus ble debattert i Bystyret 29. januar. Men vi støttet ikke vedtaket som ble gjort.

Venstre sin holdning er at det ikke hjelper saken å hoppe av prosjektet fellessykehus SNR. Det som noen hevder skal være null-alternativet ved Kristiansund sykehus, er etter vårt syn ikke dekkende for regionens behov for spesialisthelsetjeneste framover.

Vedtaket om fellessykehus ligger fast. Ingen partier på Stortinget kommer til å ville endre på det. Venstre forholder seg til det.

Vi skal gi kraftige signaler både til Helse Midt og til helseministeren om at de økonomiske betingelsene for spesialisthelsetjenesten er langt unna det som trengs.

Ap fikk et overveldende flertall for sitt forslag om å skrote fellessykehuset. Venstre er sterkt uenig.

Nå er det tilbudet til kvinner som skal føde som er den saken vi på kort sikt har størst mulighet til å påvirke. Vi må fremme tydelige forventninger til styret i HMR.

Fødetilbudet og kvaliteten på det angår oss alle. Først og fremst de kvinner som skal føde og de vordende fedre, men også like mye berører det oss som familiemedlemmer, som venner, som naboer. En ny verdensborger er alltid en begivenhet. Og vi ønsker flere barn i våre lokalsamfunn, for barn er framtida. Venstre kjemper for et best mulig fødetilbud for kvinnene på Nordmøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags