Kjære fylkesutdanningssjef

Dersom elever som kommer med gyldig dokumentert fravær blir avvist det, ser jeg på det som et brudd på reglement, skriver Marte Hansen Haugan.

Dersom elever som kommer med gyldig dokumentert fravær blir avvist det, ser jeg på det som et brudd på reglement, skriver Marte Hansen Haugan.

Av
DEL

LeserbrevKjære, fylkesutdanningssjef.

På fredag demonstrerte flere hundre elever i Kristiansund, og resten av Norge, for umiddelbar handling til å kunne oppnå en bærekraftig klode for oss alle. Oppmøtet for markeringen var fantastisk, men på grunn av din og utdanningsdirektoratet sin tolkning av regelverket til fraværsgrensa, var det dessverre mange som holdte seg unna.

Kristiansund videregående skole og Atlanten videregående skole valgte å følge instruksen og tolkningen du har sendt til resten av fylkets skoler, og det er til en viss grad, forståelig at de gjorde.

Elever som har deltatt på demonstrasjonen som tok stede fredag, 22.mars, ved navn «Elevkamp for klimaet» SKAL få gyldig fravær – ved fremleggelse av dokumentert fravær fra en organisasjon som var med på å arrangere demonstrasjonen.

Begrunnelsen for hvorfor deltagelse ved denne demonstrasjonen ikke medga gyldig fravær var at elever ikke har streikerett og politisk streik derfor ikke kan føres gyldig. For det første, er dette kun en tolkning basert på navnet ved en demonstrasjon, og ikke en streik. Dette var elever som demonstrerte noen timer av sin skoledag, i regi av Natur og Ungdom med andre hjelpende. Jeg personlig dro på skolen , hadde en prøve, og dro deretter til oppmøte som var klokken 10.00. Jeg streiket, eller «skulket» ikke skolen, men deltok på et politisk arrangement i noen timer.

For det andre så endret arrangementet i Kristiansund navnet dagen før, fra «Skolestreik for klimaet» til «Elevkamp for klimaet» slik at det ikke skulle være et tolkningsspørsmål om hvorvidt en elev har rett til å delta på dette.

Ifølge opplæringsloven, § 3-47.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring, står det følgende på lovdata.no:

«For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a)helse- og velferdsgrunnar

b)arbeid som tillitsvald

c)politisk arbeid

d)hjelpearbeid

e)lovpålagt oppmøte

f)representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dersom elever som kommer med gyldig dokumentert fravær blir avvist det, ser jeg på det som et brudd på reglement.

Derfor anmoder jeg deg til å videreformidle dette til ledelsen ved de videregående skolene i Kristiansund, slik at elevene får retten som de har krav på til unntaksfravær grunnet politisk arbeid.
 

Med vennlig hilsen

en klimaentusiastisk, 

elevrådsleder ved Kristiansund videregående skole,

Marte Hansen Haugan

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags