SV vil fjerne lekser, Høyre vil gi leksehjelp

Foto: Engvik Foto

Foto: Engvik Foto Foto:

Av
DEL

LeserbrevLekser er en metode lærere bruker for å sikre at elevene repeterer det de har lært på skolen. For at lekser skal fungere som en metode for læring, betinger det at de bærer preg av repetisjon på noe som allerede er innlært eller at det er en forberedelse til noe som kommer. På denne måten aktiverer man forkunnskapen i hjernen. Retten til å gi elevene lekser er ikke lovfestet, men ligger innenfor lærerens metodefrihet. Høyre kommer aldri til å røre lærerens metodefrihet, SV sitt forslag om å fjerne leksene begrenser lærerens muligheter og begrenser elevenes læring. Derfor kommer vi i Høyre med et forslag om at alle elever skal få 1 time gratis leksehjelp hver dag.

God, kvalitetstid med familien sammen er viktig og Høyre vil at foreldre skal gjøre alt de kan for barna sine og deres utdanning. Å bry seg om barnas hverdag på skolen, barnas læring og utvikling. Det er ikke forventet at du som foreldre verken er matematikklærer eller kan alle kommareglene. Fjerning av lekser som læringsmetode hinder foreldrenes involvering, mens kvalifisert leksehjelp gjør foreldre til motivatorer, ikke matematikklærere.
Høyre ønsker at alle elvene skal lære mer, lykkes mer og at flere skal fullføre videregående skole. Det er bra for individet, bra for samfunnet rundt individet og ikke minst bra for Kristiansund. Lekser er en stor medvirkende årsak til suksess og man hjelpe den enkelte elev, ikke ta fra de en mulighet til å lykkes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags