Svar fra Skatteetaten

Av
DEL

LeserbrevTakk for ditt åpent brev til oss, Aase Fladseth.

Du tar opp problemstillinger knyttet til nye krav til kassasystem. Alle bokføringspliktige virksomheter med kontantomsetning på over 50 000 kroner må altså fra 1. januar 2019 ta i bruk et kassasystem som tilfredsstiller kravene.

Det betyr at kassasystemet må oppgraderes eller virksomheten må anskaffe nytt system.  Du forteller at du synes det er krevende for småbutikker å tilpasse til de nye kravene og stiller spørsmål om hvorfor de nye reglene er kommet.

Målet med de nye reglene er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Hittil har det blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg.

I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken de seriøse butikker eller det norske samfunnet er tjent med.

Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Dette er fordi kassasystemer skal nå være utstyrt med en rekke nye funksjoner og det er også innført forbud mot enkelte andre typer funksjoner.

Det vil som i dag, være både enkle og mer avanserte kassasystemer tilgjengelig på markedet. Felles for disse er at de må ha sendt inn en produkterklæring til Skatteetaten, der de bekrefter at systemet er i henhold til reglene.

De nye reglene er vedtatt fordi bekjempelse av svart økonomi og skatteunndragelse er høyt prioritert, ikke minst fordi det gir mer rettferdig konkurranse til fordel for de seriøse butikkene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags