Salfjord + Vindkraft = Bærekraftig industri for framtiden

Av
DEL

LeserbrevMats Torset hevder i leserinnlegg «Salford, forhåndsprosedering på tynt grunnlag!» at Salford prøver å selge skinnet før de i det hele tatt har fått fellingstillatelse.

Det er bedrøvelig at debatten skal tas ned på nivå som dreier seg om å nedsnakke andre, mikse sammen spekulasjoner som er blandet med lemfeldig tallbruk – f.eks. blir 4642 tonn utslipp til 60 000–80 000 tonn/ år.

Skal vi få til noe på Nordmøre må vi dra sammen og når vi har forskjellige prioriteringer bør vi heller være ærlige på det og argumentere konstruktivt.

Landbasert oppdrett vil bli et meget viktig supplement til den sjøbaserte oppdrettsnæringen som vi alle på kysten av Norge har stor respekt for. Salfjord vil bygge Europas største landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden.

Salfjord har bærekraft som styrende for all vår aktivitet. Derfor henter vi vann på 60 m dybde for å unngå lakselus & dødelige alger, Derfor desinfiserer vi både inntaksvann og avløpsvann for å hindre spredning av sykdom, Derfor renser vi avløpsvannet for å redusere utslipp til mindre enn 1/3 av hva sjøbasert oppdrett slipper ut for å redusere påvirkning av sjøen, Derfor har vi et rømningssikkert anlegg for å hindre negativ påvirkning av villaks, Derfor gjenvinner vi 2/3 av organisk avfall for å utnytte dette som en ressurs i sirkulærøkonomi, Derfor bruker vi fornybar strøm og Derfor har vi 47 lokale eiere som ønsker næringsutvikling i Aure.

Konsesjonssøknaden til Salford ble behandlet 27. august i Aure kommune hvor politisk utvalg enstemmig anbefalte at søknaden blir innvilget. Søknaden skal nå behandles av forvaltningsorganer som Møre og Romsdal Fylke, Fylkesmannen, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Kystverket. Salfjord har i tillegg til regelverkskrav lagt inn en rekke smittebarrierer og tiltak for å hindre uønsket påvirkning av naboer og natur. Søknad vil bli vurdert av forvaltningen opp mot regelverk og deres faglige vurderinger–hvorvidt søknaden blir innvilget kan man spekulere i–vi er trygge på at Salford vil få konsesjon for landbasert oppdrett.

Det kan nevnes at Europas nest største anlegg (ca. 30 000 tonn/år) som er lokalisert i Fræna bruker samme vannteknologi som Salford, har fått konsesjon, er nå finansiert for fase 1 og godt i gang med detaljprosjektering. Vi heier på de.

Det oppleves som at noen vindkraftmotstandere har mistet perspektiv om hva vi lever av i distrikts Norge–skal vi opprettholde befolkningsgrunnlag og velferdstjenester må vi skape verdier.

Salfjord vil, hvis vi lykkes, skape 100 direkte arbeidsplasser, bidra med ca. 67 millioner kr/ år i kommunale skatteinntekter og skape betydelige ringvirkninger i regionen. For at vi skal lykkes trenger vi strøm og det er derfor vi sikrer forkjøpsrett til strømmen produsert ved Skardsøya Vindmøllepark samt 35 % eierskap i parken.

En vindmøllepark vil stå i 25 år hvoretter området skal tilbakeføres til naturlig tilstand i så stor grad som mulig. Hvis man på kysten av Norge er bekymret for naturinngrep ville det være naturlig å stille spørsmål om hyttebygging som i praksis er et evigvarende inngrep som i tillegg privatiserer naturen. Vi er ikke bekymret for verken hytter eller vindkraft da vi har et velfungerende lokaldemokrati og forvaltningssystem som skal ivareta balansen mellom forskjellige interesser og en bærekraftig utvikling.

Folkeavstemningen om vindmøllepark på Skardsøya vil være en avveining om det vi prioriterer–for oss er valget å sikre en bærekraftig utvikling av distriktssamfunnet med bruk av lokalprodusert vindkraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags