Senterpartiet forsvarer et anstendig arbeidsliv

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim Foto:

Av
DEL

LeserbrevSenterpartiets arbeidslivspolitikk kan i grove trekk skisseres i følgende strekpunkter:

– Vår politikk bygger på nasjonal suverenitet

– Vi vil ha et sterkere lovverk mot arbeidslivskriminalitet

– Alle arbeidstakere skal ha mulighet for å være omfattet av en landsomfattende tariffavtale

– Europeiske pendlere skal alltid følge norske tariffavtaler eller bedre. Lønn skal utbetales til norsk lønnskonto, med full kontrollmulighet

– Vi oppfordrer fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner til å avvise «fritt europeisk arbeidsmarked»

– Vi krever vikarbyrådirektivet av 2012 reversert

– Vi støtter kampen til Fellesforbundet/LO for å beholde anstendig utetillegg, reise, kost og losjibestemmelser. Alle tilreisende arbeidere skal få dekket reise, kost og losji.

– Senterpartiet støtter prinsippet om at alle heltidsjobber skal gi anstendig inntekt og vi støtter kampanjene om heltidskultur

– Vi mener det er vedtatt flere uheldige endringer i Arbeidsmiljøloven i perioden 2013-2017, og vil ha reversert disse

– Vi støtter et norsk forvaltningsregime for elektrisitet. Kraftforedlende industri, norske virksomheter og forbrukere skal ha en lavest mulig strømpris basert på et slikt regime, og vi sier derfor nei til ACER og EU’s fjerde energipakke

– Dette er saker vi vil arbeide for nasjonalt, regionalt og lokalt, og vi er i mange spørsmål mer radikale enn AP. SP støtter en sterk og partiuavhengig fagbevegelse, men vi har hatt et godt og konstruktivt forhold til LO/Fagforbundet over lang tid, særlig ble dette forsterka under EU-kampen.

Sentralt har LO gitt 10 millioner i valgkampstøtte til AP, 2 mill. til SV og 1 mill. til SP. Vi har hørt at AP i fylket har fått 500 000 kr i valgkampstøtte. SP i fylket har så langt ikke mottatt noen form for sponsing av valgkampen fra noe hold.

Vi ser at mange av LO/Fagforbundet sine folk står på lister for AP og SV her i fylket og vi skjønner at det er viktig for dem å sikre sine partier og kandidater makt og posisjoner. Men vi synes det er underlig å avkreve SP et svar på hvem vi vil samarbeide med lenge før velgerne har sagt sitt, og særlig all den tid det er mange eksempler på at AP og H samarbeider her i fylket. Det er derfor veldig rart at samme spørsmål ikke blir stilt i åpne brev og innlegg til AP. En stemme til SP er en stemme på vår politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags