«Nær folk i hele Norge»

Av
DEL

LeserbrevURBANISERT
Han la igjen sitt ansikt i skogen;
det ligger forlatt i røsslyngen
og tygger vind.
Mens han tusler omkring inne i
drabantbyen
med sjelen strittende som halm
ut av tomheten.

Det er ikke så lettvint som
de kaldkloke velferdene
på toppen tror
Du kan ikke bare
sette pendress på ei sorg
og kalle den lykke.

Slik setter Hans Børli ord på det som holder på å skje i Norge. Nedbygging av distrikts – Norge og mange godt – fungerende lokalsamfunn. De blå/blå dreier stadig sentraliseringsskruen rundt. Og nå har Høyre og FRP fått med seg Venstre og KRF i baksetet. De sterkeste sentraliseringsreformene av dem alle, er tvangssammenslåing av fylker og kommuner. Å slå sammen kommuner er sannsynligvis over tid det mest effektive virkemiddel for nedlegging av barnehager, skoler eller sykehjem over hele landet.

Sittende regjering vet så inderlig godt at for lite penger / rammeoverføringer til de små kommunene, er det beste middelet for å oppnå sentralisering. Og dette bruker de for alt det er. Gir til de store og sulteforer de små.

Som kommunestyrerepresentant har du ansvaret for å skape en god kommune med de midlene du til enhver tid har til rådighet. For små inntekter og overføringer til kommunene fører til at: Kommunepolitikerne først tyr til «ostehøvelprinsippet».

Når det ikke går lenger, går de på oppgaver som ikke er lovpålagte m.a. idrett og kultur. Neste steg for å spare penger blir å slå sammen barnehager, skoler og eldre -institusjoner til større enheter. (Sentralisering innenfor kommunegrensene).

Om ikke det er nok, ser de seg nødt til å innføre eiendomsskatt.

Slik utarmes små – kommunene og distriktene og interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåing tvinger seg fram, med den begrunnelse at tjenestene i de små kommunene ikke er gode og robuste nok.

Selv om undersøkelser viser at det er i de små kommunene folk er mest fornøyd med de kommunale tjenestene på nesten alle områder. Det skal ikke være lov «å være lykkelig som liten» lenger, sier de blå/blå.

Senterpartiet vil utvikle hele Norge, og i det mangfoldige landet vårt trenger vi både store og små kommuner. Ønsker vi det, må vi også ta i bruk riktige virkemidler, eller sagt på en annen måte, overføringer som treffer der det trengs. SP vil være garantisten for dette.
Selv om mobilitet og kommunikasjoner har gjort livet lettere og minsket avstandene, tror jeg at SP slagordet NÆR FOLK vil stå seg til alle tider:

Politikere nær folk
Politi nær folk
Trafikkstasjoner nær folk
Legevakt nær folk
Sykehus, fødeavdelinger og ambulanse nær folk
Skoler og utdanningstilbud nær folk
Trygg matproduksjon nær folk
Et godt forsvar nær folk
Ja, kort sagt så mange tjenester som mulig nær folk.

For å få dette til, må vi senke avgiftene og bruke skatte- og avgiftspolitikken til å skape mindre forskjeller i Norge, både sosialt og geografisk. Vi må slutte å gi store skattelettelser til de aller rikeste, samtidig som vi øker avgiftene for folk flest, slik sittende regjering gjør. Tjenester NÆR FOLK koster litt, men vil vi det nok får vi det til ved å prioritere riktig. Og politikk er prioritering!

Senterpartiets slagord NÆR FOLK gjelder også i byene. En politikk for små forskjeller, tjenester nær folk og ikke minst å ta hele byen / alle bydelene i bruk, tror jeg også står seg godt i både store og små byer. Gode lokalsamfunn og litt sunt bondevett trengs også der!

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags