Hvorfor Senterpartiet?

Av
DEL

LeserbrevI lokalpolitikken er det ofte andre politiske konstellasjoner enn dem en finner i rikspolitikken. Dette er da også naturlig fordi lokalt er det andre saker som er viktig enn på landsbasis. Her i byen ser en nettopp en slik situasjon der samarbeidskonstellasjonene i bystyret går på tvers av det en finner sentralt. Men her i Kristiansund har åpenbart mer maktpregede vurderinger hatt betydning i denne sammenheng. Det har f.eks. medført at partier med begrenset oppslutning har fått større innflytelse enn velgergrunnlaget skulle tilsi. Det er det faktisk Arbeiderpartiet som har gitt dem. Da er det underlig at en fra Arbeiderpartiet sentralt har forsøkt å avkreve Senterpartiet en slags lojalitetserklæring. Her lokalt har Ap samarbeidet med Høyre, Venstre, KrF, SV og De Grønne.

Det vi ønsker framover er en forutsigbar utvikling i byen. En utvikling der en bygger på verdier som nærhet og omsorg. Der en sikrer at den enkelte kan finne seg hjemme i sitt nærmiljø, at barn, unge og voksne har møteplasser der en er kjent og har tilhørighet. Senterpartiet tror på tilbud og tiltak i nærmiljøene. Skoler og barnehager bør ligge nærmest mulig der folk bor. Vi er dessuten et samarbeidsparti og vi vil søke flertall med andre partier der dette er naturlig og vi har felles mål å arbeide for. I dette perspektivet vil nok flere partier kunne være naturlige samarbeidspartnere. På en del områder, også lokalt, har vi standpunkter og prioriteringer som også andre deler med oss og der samarbeid er fornuftig. Vi mener samtidig at om velgerne gir oss et slikt mandat, vil vi gjerne ta ansvar for å stake ut retningen for utviklingen i byen vår. Alene, eller sammen med andre. Uansett mener vi at et demokratisk system fungerer best når innflytelsen er fordelt og i samsvar med oppslutningen en har fått i valg. Men både flertallet og mindretallet i et kommunestyre kan ha fornuftige synspunkt og planer for byen vår. Derfor er samarbeid viktig og nødvendig.

Framover er det mange spennende og positive muligheter for Kristiansund. Den marine sektoren vil ha stor betydning – fiske, oppdrett, marine oljer, havvind etc. Og dette vil også ha betydning for områder som utdanning og forsking. Her vil vår evne til å utnytte egne fortrinn som vår havnære beliggenhet og vår kompetanse kunne ha stor betydning. Det vil også være oljerelatert virksomhet i flere tiår i vår kommune og i andre kommuner på Nordmøre. Dessuten vil områder som sjøveis frakt i økende grad være viktig for framtiden vår.

Det som framover vil være en kritisk faktor for videre vekst og utvikling vil være tilgang på relevant kompetanse og arbeidskraft. Mennesker. Og da vil nettopp områder som attraktive arbeidsplasser, barnehager, skole- og ulike videre utdanningstilbud, boliger og et allsidig kulturtilbud være sentrale rekrutteringsmidler. Skal folk ønske å flytte hit eller bli boende her så er det slike faktorer som er avgjørende. Dette og et tilfredsstillende helsetilbud. Et fullverdig sykehus med fødeavdeling, ulike tiltak for eldre og syke. Også et utviklet og fungerende nettverk av veier, sykkelstier, gangveier og et godt og fleksibelt kollektivtilbud er viktig. Og her er også sundbåten en viktig brikke.

Ikke minst en framtidsrettet utvikling av sentrum og tilbudene der vil være av betydning om vi ønsker å styrke Kristiansund som regionsenter. Her er områder som kultur og underholdning, utdanning, handel og ulike former for tjenesteyting av stor betydning. Og da er også et variert transportsystem viktig. Både kollektive og private løsninger er nødvendig. Også bilen har behov for plass i sentrum, f.eks. i en parkeringstunnel. Og El-biler tar jo like stor plass som biler med forbrenningsmotor.

Det er nettopp dette, en politikk med sterk fokus på å styrke de lokale og regionale tilbudene og tiltakene, som preger Senterpartiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags