Senterpartiets lojalitet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet nærmer seg valg og da kan det lett gnistre litt, også mellom partier som står hverandre ganske nært. I det siste har det bl.a. fra Arbeiderpartiet sentralt vært reist en del spørsmål om Senterpartiets lojalitet og pålitelighet som samarbeidspartner i kommuner og fylker. Hvor står vi og hvem samarbeider vi med? Vi er jo ofte beskyldt for å være dyktige hestehandlere. Nå kan vi vel ikke akkurat beskyldes for en slik holdning i Kristiansund, her var det åpenbart andre partier som var villig til å sluke kameler for å få posisjoner. Og den merkeligste politiske konstellasjonen en kan tenke seg ble etablert for at Arbeiderpartiet skulle beholde ordføreren. Noe som jo også har gitt mange mindre partier en innflytelse de ikke, i utgangspunktet, ville hatt. En del krybbebiting har vel dette uansett medført, f.eks. ved siste budsjettbehandling. Men uansett, Senterpartiet er i alle fall fortsatt det samme partiet det har vært. Vi er fortsatt opptatt av lokal styring, en lokal politikk som sikrer de svakeste et best mulige tilbud og vi er imot den sentraliseringen en ser gjennomsyre hele samfunnet. Og på landsbasis er det vel i like stor grad som Senterpartiet andre partier som samarbeider på tvers av tradisjonelle skillelinjer i kommunene for å få de posisjoner en ønsker seg. Dette gjelder ikke minst Arbeiderpartiet.

I Klassekampen 22.04.19 skriver avisas tidligere redaktør Bjørgulv Braanen bl.a. følgende: «Politisk beveger Sp seg på ingen måte mot høyre. Sp retter noen sleivspark mot el-syklende elitister i Oslo, men som SV-leder Audun Lysbakken har påpekt, tråkker det (Senterpartiet – min tilf.) aldri nedover – på fattigfolk og minoriteter. I en situasjon med voksende sosialt opprør og høyrepopulisme er det nettopp et parti av Sps type venstresida og arbeiderbevegelsen trenger å samarbeide med – et parti som forsvarer utkantene, bekjemper sentralisering og kritiserer de velbergedes politiske makt og hegemoni. Der andre land har rasistiske høyrepartier som fisker i rørt vann har vi et folkelig distriktsparti som samarbeider til venstre. Norge er sannelig et lykkelig land.»

Det er alltid godt å få ros. I alle fall når det kommer fra seriøse personer, om enn med et annet politisk standpunkt enn det en selv har. Her roses vi fordi vi holder fast på våre kjerneverdier, våre grunnleggende holdninger og vår stabilitet. Fordi vi er et tydelig alternativ til mye av den uklarheten og alle skiftene som preger deler av dagens politiske landskap, både her i landet og i andre land. Vi er et parti som er opptatt av vanlige folks ve og vel. Og vår kontakt med folk gjør at vi veit hvor skoen trykker. Også lokalt vil slike forhold være avgjørende for valgene vi gjør. I dagens politiske situasjon forstår en godt at Arbeiderpartiet ønsker Senterpartiet som samarbeidspartner. Men da er kanskje ikke krav det beste utgangspunktet om en ønsker å skape et godt grunnlag for samarbeid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags