Bompenger, Frank Sve, er ganske ulike ting

Av
DEL

LeserbrevI den ganske opphetede diskusjonen om bompenger og berettigelsen av disse synes noen viktige detaljer å ha gått tapt. For meg er det en viktig forskjell om vi f.eks. snakker om prosjekter som avløser ferger, altså på sikt avslutter kostnader en uansett har, men som blir borte eller en snakker om mer generelle trafikkutviklingsprosjekter. Ofte har disse mer omfattende prosjektene også en egen miljøprofil, kollektivfelt, sykkel- og gangveier etc. Disse nyansene synes å forsvinne når Frank Sve slår til og annonserer sin motstand mot bompenger uavhengig av regjeringen og eget partis politikk. Ifølge Sve er det Senterpartiet som er synderen. Men så er jo Frp også ganske desperate for tida.

Da jeg kom til Nordmøre for ca. 40 år siden hadde vi 13 ferger her. En av strekningene, Smøla – Kristiansund, hadde ei seilingstid på ca. 1,5 t eller mer. Og en av fergene hadde såpass langsom fart at vi gikk om bord om kvelden og la oss fordi avgangen var svært tidlig om morgenen. For å komme til Aure sentrum måtte en ta 3 ferger. Dessuten var RV 70 den gang delvis i en skandaløs dårlig stand. I dag er mye av RV 70 på et helt nytt nivå. I dag har vi kun 5 ferger igjen på hele Nordmøre. Og grunnen til denne nedgangen i antall ferger er jo både tunneler og bruer som alle delvis er finansiert med bompenger. Nå er det bare Atlanterhavstunelen igjen, resten er nedbetalt. Slike prosjekter er det viktig at en passer på å ikke desavuere i en mer generell motstand mot bompenger. Det neste fergeavløsningsprosjektet som venter i vår region er forbindelsen over Todalsfjorden. Som erstatning for Kvanne – Røkkum ferga. Kan dette komme på plass i løpet av få år vil det representere ei ny tid for deler av vår region. En fergefri forbindelse gjennom Nordmøre.

Når det gjelder den såkalte bypakka her i Kristiansund er dette et prosjekt som prøver å åpne innfartsveien – RV 70 – for både utrykningskjøretøy og kollektivtrafikk. I dag opplever vi at byen kan være helt stengt av trafikk i timer av gangen når uhellet er ute. Deler av bypakka inneholder faktisk planer og prosjekter som både er 40 år og mer. Kristiansund er faktisk i en ganske spesiell og vanskelig situasjon i denne sammenheng, lokalisert som vi er på noen øyer langt ute i havet og uten alternative innfartsveier.

Så Frank Sve, du får bruke tid på dine saker sør i fylket. Så finner vi nok ut selv hva som er mulig og hvordan vi vil ha ting her på Nordmøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags