Transport- og kommunikasjonskomiteen på Ålesundbesøk

Av
DEL

LeserbrevLite dødtid når Transportkomiteen fikk presentert mange innlegg på kort tid på NMK i Ålesund 28. februar. Bypakkene til Kristiansund, Ålesund og Molde, samlet ca. 10 mrd., gikk unna på 10 minutt. Kristiansund sin pakke med 3 flaskehalser til 1,3 mrd. kommer trolig først. Media dekker det meste, så her dveles det ved det usagte.

Vi vet alle at Statens vegvesen (SVV) har liten sans for Borgundfjordtunnelen, samt at prosjektet er i privat regi. Spesielt å ignorere prosjektet, ettersom tunnelen vil påvirke trafikkbildet, og derved løsninger i stor grad. All biltrafikk mot Ålesundsområdet fra mer enn 50000 innbyggere søre Sunnmøre, Nordfjord og andre – samt øyas drøye 9000 innbyggere kjører alle mot øyas østre del. Der er den eneste faste forbindelsen mellom Sula og Ålesund – Vegsundbrua. SSV vil ha firefeltsmotorveg fra brua til Breivika. Et naturlig syn, forutsatt at det ikke finnes alternativ – men er det slik?

Det er veg nr. 2 mellom Sula og Ålesund som mangler – Borgundfjordtunnelen mellom Vedde på Sula og Gåseidvika i Ålesund. Den undersjøiske tunnelen er slett ikke populær hos SVV på Molde. Sært når samme anbefaler en 16 km lang og mer enn 350 meter dyp undersjøisk tunnel mellom Vestnes og Otrøya (Midsund) som del av Møreaksen, med nærmest sammenhengende stigning på 650 høydemeter fra bunnen av tunnelen til Fremstedalen på Ørskogfjellet. Underlig synes Norges Lastebileier-Forbund og andre.

Det er stor trafikk mellom øyene på søre Sunnmøre og Vigra. Borgundfjordtunnelen vil medføre kraftig trafikkreduksjon over Vegsundbrua og videre mot Moa. Firefelts motorveg kan droppes, spesielt dersom stamvegtrafikken flyttes til Storfjordsambandet. Da bedres også forholdene ved Brusdalsvatnet i tillegg til trafikken i Moa-området, Moa- og Blindheimtunnelen, samt Vegsundbrua.

I en spørrerunde knyttet til Hafast, stilte komitémedlem Sverre Myrli (AP Akershus) spørsmål om vegen mellom Hareid og videre mot Volda. Svaret fra Strand hos SVV, var noe sånt som at den nok må tas i etapper over litt tid. Eksempel på det usagte her, er at Eiksundtunnelen ikke tilfredsstiller kravene for stamveg, og at det derved blir behov for nytt samband. Ingen løgn, men Sverre Myrli fikk et mangelfullt svar.

Hafast er et svært viktig prosjekt for å knytte sammen ytre søre og Ålesundområdet. Bru mellom Hareidlandet og Sula behøves. Storfjordsambandet behøves også., og trolig bygges begge sambandene. Storfjordsambandet gir minst 3 mil kortere stamveg. Tidligere nevnte fordeler, samt at Eiksundsambandet kan beholdes som det er, tilsier derfor at Storfjordsambandet bør velges som stamveg E39.

Prisreduksjon på 40 % for Møreaksen har fått stor oppmerksomhet.- samme nivå som etaten bommet med på Nordøyvegen. HR-Consult (Oslo) sin samfunnsnytterapport for Romsdalsasken skal presenteres uke 10. Spennende for mange, og forhåpentligvis også for lokale, fylkeskommunale og nasjonale politikere. Kanskje kan penger spares både til bygging, vedlikehold og drift. Det bør ha interesse. Valget til høsten er bakteppe, sammen med 7000 underskrifter med krav om utredning av Romsdalsaksen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags