Skuffende av NHO og Torill Ytreberg

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNHO sitt leserinnlegg i media 26. april viser at her mangler det mye på informasjon og manglende kunnskap om Romsdalsaksen.

Romsdalsaksen AS sendte mail til Torill Ytrebakk for to uker siden med ønske om å få informere om oversjøisk løsning over Romsdalsfjorden med kjøretider, miljøaspektet, folkemening og våre planer, men har ikke fått noen tilbakemelding.

Ser nå at de sender ut dette leserinnlegget med mye feilinformasjon – uten at de setter seg inn i den andre siden av saken. Veldig skuffende av den største næringsorganisasjonen i fylket.

Vi vil derfor prøve å rette litt på noe av det mest graverende:

  • Romsdalsaksen ønsker at oversjøisk og miljøvennlig løsning blir tilleggsutredet innenfor det prosjektet som er vedtatt, og som ligger inne i køen på NTP. Altså på samme måte som man har gjort mange steder ellers i landet – spesielt av det nye statlige veiselskapet ”Nye Veier”.
  • NHO beskriver dette som en omkamp. Det har ikke vært noen kamp tidligere. Det har vært en topptung prosess der Møreaksen AS med vedtekter og hovedfokus på fastlandsforbindelse for Aukra og Midsund, og som ble engasjert av fylket og Statens Vegvesen (SVV) som faginstans i utformingen av konseptvalg. Denne ble skrevet slik at det ble vanskelig å velge noen andre alternativ enn den som ble valgt. Der var bare lange dype undersjøiske tunneler og plassering av stamveien gjennom tettbebyggelsen i Molde. Det var ingen oversjøiske alternativer å mene noe om under høringsprosessen.
  • Kjøretiden Ålesund- Molde blir – i motsetning til det NHO tror – ganske likt mellom alternativene. I tillegg blir kjøretiden Ålesund til Kristiansund og Trøndelag kortere med Romsdalsaksen. Også til Rauma og Østlandet blir Romsdalsaksen kortere, og samkjører 3 mil lenger med den viktige Eksportvegen E136. Dette er en stor fordel med tanke på næringsutvikling, veiutvikling, samt drift og vedlikehold på veiene.
  • Med Romsdalsaksen blir Molde og Nordmøre ”landfast”, og får direkte tilknyting til Eksportvegen og Østlandet.
  • Romsdalsaksen AS jobber for utredning med tanke på næringsutvikling for HELE fylket på en samfunnsøkonomisk måte uten å pålegge det samme næringslivet unødvendig med bompenger. Også for å unngå å binde samferdselsmidler til ett lite geografisk område i fylket på bekostning av andre steder i fylket. Vedtatt løsning forutsetter utbygging av veinettet på et forholdsvis lite område i 3-4 bompengerunder, mens Romsdalsaksen får tilnærmet full uttelling allerede fra selve fjordkryssingen.
  • Romsdalsaksen gir antagelig minst like stor effekt av mer kompakt bo-/arbeidsmarked. Rauma var utelatt i de analysene som er gjort til nå. En analyse er satt igang for å belyse dette.
  • En trase nesten uten tunneler gir åpning for langt mer næringsarel nærme hovedvei, og det uten at det kommer i konflikt med tettbebyggelsen.
  • Det som var litt riktig i leserinnlegget til NHO er at bypakken i Molde er et selvstendig prosjekt. MEN den er tenkt som E39 slik at 70% av E39 brukerne som ikke har noe ærend i Molde blir tvunget til å betale bompenger til bypakken der også. Så for brukerne - næring og privat – blir med å betale 60% av bypakken i Molde.

Vi stoler på at fylkespolitikerne tar rollen som ombudsmann for folket på alvor og tar innover seg den informasjon som er kommet frem med Romsdalsaksen og går inn for en tilleggsutredning av Romsdalsaksen. Når det er snakk om å spare 5-20 mrd kroner – avhengig av vegstandard, pluss mange milliarder i livsløpskostnader, så er det en plikt til å utrede dette.

Tilbud om informasjon står fortsatt ved lag. Romsdalsaksen AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags