Hvorfor utrede Romsdalsaksen

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå

Møreaksen i oransje vs. Romsdalsaksen i lyseblå Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPrisanslagene for selve fjordkryssingen for Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) er på samme nivå. MA oppgir 14,4 milliard med Statens vegvesen (SVV) som referanse. RA oppgir 10,5 milliard for fjordkryssingen + 4,5 milliard for strekningen Sølsnes–Lønset, inklusiv bru for kryssing av Fannefjorden, ettersom Fannefjordtunnelen ikke tilfredsstiller kravene som europaveg. SVV bommet grovt på anslagene for Nordøyvegen med omkring 40 prosent RA sine tall er verifisert av 3. part konsulenter innen vegbygging.

Kostnadene for tilførselsveger og drift av den ekstreme undersjøiske tunnelen med 16 km lengde og over 350 meters dybde blir store med MA si løsning, og med to løp blir lengden som skal driftes 32 kilometer. Drifts- og vedlikeholdskostnadene anslås til drøye 500.000 pr. dag!

Med RA sin løsning vil E136 («Eksportvegen») og E39 være felles veg fra Digernes til Hjelvika. E136 skal forbedres, men regningen skal ikke betales to ganger. Tiltakene gjelder forhold som krabbefelt på begge sider av fjellet, ny veg forbi Sjøholt og trolig en kort tunnel for å redusere litt høyde på toppen.

MA hevder at de kun står for selve fjordkryssingen, og at løsningen derved har samme prisnivå som RA. Enklest er det å se for seg ei svær lommebok, AS Norge, som skal betale hele gildet–dvs. en av de to løsningene. I så fall måtte jo alle komponenter mellom Digernes og Hjelset tas med i regnestykket både for bygningskostnader og senere drift og vedlikehold. Det er her MA sliter når konkurrenten driver med gjenbruk.

Helge Orten hadde forleden en artikkel «En blomstrende reiselivsnæring» i flere av fylkets aviser, og trekker frem populære turistmål som Trollstigen og Atlanterhavsvegen

Det er krevende å skape nye attraksjoner, men med Romsdalsaksen sin løsning kan en ny attraksjon skapes for reiselivet. Gjenbruk også her. En fantastisk bieffekt.

Det er mange årsaker til at Romsdalsaksen må utredes. Tilhengere og skeptikere til RA vil få svar på hovedspørsmålet om kostnader for bygging, drift og vedlikehold. Kan milliardbeløp spares i bygningskostnader, og er det riktig som det hevdes på RA sin hjemmeside at differansen i drifts- og vedlikeholdskostnader er ca. en halv million kroner lavere ved RA sin løsning?

Slike spørsmål må avklares sammen med de mange andre spørsmålene, som miljø sikkerhet, nytte for samfunnet osv. Mange er også opptatt av nivået på bompenger for de to alternativene, og undres over politikere som ikke vil vite–som ikke vil utrede.

Fylkesutvalgets flertall stengte for at spørsmålet om utredning ble behandlet i Fylkestinget–vel vitende om at dersom saken hadde blitt behandlet i Fylkestinget, så ville utfallet trolig blitt motsatt. Fylkesutvalget har derved sørget for at kryssingen av Romsdalsfjorden blir valgkampsak nr. 1 i 2019 på ikke spesielt demokratisk måte.

romsdalsaksen.no har mer enn 6.000 personer signert krav om utredning. Om et år er det enda flere, og ingen har forklart på skikkelig vis hvorfor det ikke skal utredes. Ingen. Blir treneringen av utredning ryddet unna av valgkampen og stadig nye venner?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags