En stemme til kampen mot Forskjells-Norge!

Stein Kristiansen - bystyrerepresentnat

Stein Kristiansen - bystyrerepresentnat Foto:

Av
DEL

LeserbrevOm få uker skal velgerne bestemme sammensetningen av det nye bystyret i Kristiansund. Vårt bysamfunn har vært preget av en politisk dagsorden med sterke motsetninger, fra kampen for lokalsykehuset, til en dagsorden i kommunen hvor forsvaret av kommunal velferd har vært gjenstand for skarpe og høylytte diskusjoner. Ingen grunn til å tvile, det blir et spennende valg. Her får de enkelte partiene gjøre opp sin egen innsats overfor velgerne. Så vil valgresultatet vise hvordan byens befolkning vurderer politikernes innsats gjennom de siste 4 år.

Årene som kommer vil by på store politiske utfordringer og kamper. Spørsmål som vil prege vår by er om vi skal prioritere å bygge opp igjen den velferden som nå er revet ned eller om bysamfunnet skal begi oss inn i et løp med investeringer i størrelsesorden 1 milliard, med dertil store rente- og avdragsbelastninger. Et nytt bystyre må ta stilling til om det vil være nødvendig å skyve på store investeringer for å unngå ytterligere belastninger på velferden.

På samme tid har vi en regjering og et stortingsflertall som struper overføringene til kommunene. Resultatet av dette griper direkte inn i hvordan vi skal løse oppgavene vi står overfor.

Et nytt bystyre må ha en strategi for hvordan det skal mobiliseres mot denne politikken, av den enkle grunn at dette truer vårt lokaldemokrati og vår velferd. Vi kan konstatere at det ikke blir resultat av å stole på nåværende regjering og stortingsflertall. Vi må selv vise evne og vilje til å ta denne kampen.

Vi ønsker ikke et samfunn som forsterker og utvikler sosiale ulikheter. Vårt høyeste ønske er at vi skal bidra til å bygge ned Forskjells-Norge, lokalt og nasjonalt. En klar utfordring for det nye bystyret er at vi ha politisk mot og styrke til å gjøre noe konkret med dette.

Gjør vi ikke dette vil det være en hån mot dem som i fortid og nåtid har lagt skuldrene til for å skape en by, hvor trygghet og velferd skulle være grunnleggende for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags