Sommerhilsen fra Rindal Arbeiderparti

Line Flåtten, Ordførerkandidat for Rindal Arbeiderparti.

Line Flåtten, Ordførerkandidat for Rindal Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

Leserbrev9 september går vi til valg for et sterkere fellesskap. Lokalvalg handler om de nære fellesskapene vi alle er en del av. Vi trenger fellesskapsløsninger for å skape gode liv. Vi går til valg på en fortsatt utbygging av vår felles velferd.

Jeg heter Line Flåtten, jeg er 38 år gammel, har 3 gutter og har vært politisk aktiv siden 2007. Jeg har i denne tiden vært i formannskap og kommunestyret, i tillegg til en del andre utvalg. Jeg er utdannet jurist fra universitet i Oslo. Jeg jobber nå som juridisk rådgiver i Trondheim kommune. Her jobber jeg nå på Byggesakskontoret hvor jeg i hovedsak jobber med forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Jeg jobbet tidligere ved Byplankontoret og går i løpet av sommeren over til Fylkesmannen i Trøndelag.

Jeg er opptatt av rettferdighet, at folk skal ha det bra og at folk skal få like og gode tjenester uansett hvor de bor. Jeg er opptatt av at det i Norge skal være mulig å bo i hele landet og da trenger vi levende bygder. Jorda i landet må utnyttes best mulig og i en verden med klimaendringer og en rask økende befolkning bør Norge øke sin selvforsyningsgrad. Derfor ble det naturlig for meg å ta utgangspunkt i dette når jeg skrev min masteroppgave.

Med meg har jeg ei solid liste med gode kandidater, og vi har et sterkt styre og medlemmer i ryggen. Samlet sett er består lista av et bredt spekter fra kommunen og sammen har vi solid kompetanse.

Det skal være trygt å bli gammel i Rindal. Vi vil gi de eldre en god omsorg. Alle skal ha en god og trygg alderdom, og alle skal få tilpasset hjelp. Fremtidens eldre vil være fysisk friskere, men samtidig ha behov for mer tilpassede løsninger etter hvert som den enkeltes sykdomsbilde blir mer komplekst. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset morgendagens eldre. Vi vil derfor ha et funksjonelt helsehus som gir tidsriktige tjenester.

Det er tett sammenheng mellom det å ha det godt og det å gjøre det godt. Dette gjelder også for barna våre. Vi har en sterk matpakketradisjon i Norge, men 14 % av elevene i Norge har ikke med seg dette. I et klasserom på 30 elever betyr dette at minst 4 av elevene ikke har matpakke. De får dårligere konsentrasjon, og de lærer mindre. Vårt ønske er at alle barn skal ha like muligheter og at alle barn skal få et måltid på skolen hver dag. Vi vet dette er vanskelig slik den økonomiske situasjonen er i dag, men vi vil jobbe for å redusere prisen på skolelunsj for elever på mellom- og ungdomstrinnet. 

Alle har rett til en trygg og god bosituasjon. Skal vi sikre at ungdommene våre blir boende eller kommer hjem til bygda igjen er det vesentlig at de har et sted å bo. Vi vil derfor være en pådriver for at bygges utleieboliger for ungdommer og lærlinger. De store utfordringene i arbeidslivet både i Norge og internasjonalt kan føre til økte forskjeller og utrygghet. Digitalisering, robotisering og nye krav til formell kompetanse gjør at flere frykter å bli stående utenfor arbeidslivet. Vi vil ha et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av. Unge skal få en god start i arbeidslivet og ingen arbeidstakere skal gå ut på dato eller skyves ut. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø på kommunale arbeidsplasser og vi vil ha en bevisst arbeidsgiverpolitikk med rom for innspill og medvirkning fra de ansatte.

Skal hele Norge tas i bruk må det finnes varierte arbeidsplasser i hele landet. Arbeid er ett av fundamentene for bosetting. Arbeiderpartiet skal derfor være i aktiv dialog med næringslivet og primærnæringen i lokalsamfunnet vårt. Både for arbeidslivet og folk generelt er FV65 viktig. Å ha arbeidsplasser og levende lokalsamfunn i distriktene forutsetter en satsing på infrastruktur. Vi vil derfor arbeide for at FV65 prioriteres med opprustning og vedlikehold. Samtidig vil vi jobbe for å få flere gatelys i kommunen, slik at barna våre og myke trafikanter får en tryggere ferdsel.

Fremtiden vil også kreve mer av de frivillige i kommunen, og vi mener frivilligheten utgjør en rolle som verken markedet eller det offentlige kan fylle. Dette gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og på andre områder. Det er viktig at vi har de frivillige med på laget framover. Kommunens økonomiske situasjon er i dag utfordrende og flere store oppgaver venter på oss framover. Dette er oppgaver som vil kreve det beste av oss som samfunn og vi er klare til å ta jobben.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags