Åpent brev til Erna Solberg, statsrådene Siv Jensen, Hofstad Helleland og Åse Michaelsen

Av

Rengjøringshjelp i huset og skattetrekk for gamle mennesker uten IT kompetanse.

DEL

MeningerUndertegnede regner seg som representant for mange som har rengjøringshjelp i huset og som ønsker å ha dette på en real måte både overfor myndigheter og rengjøringshjelpen. Dere vet at korrespondansen mellom departementene og meg startet allerede i 2015. Det var vanskelig å foreta skattetrekk og innbetaling uten å ha IT-kompetanse. Den saken løste seg ved hjelp av et skjema A104. Så kom brevet fra myndighetene. A104-løsningen på papir kunne ikke brukes etter desember 2017. Det eneste lovlige ble da rapportering over Altinn, altså en IT-løsning.

Den eneste av dere som tok henvendelsen fra meg personlig, var Åse Michaelsen. Dere andre sendte den over til byråkratene, som selvsagt behandlet den korrekt etter de reglene som var fastsatt, altså ingen hjelp for de uten IT-kompetanse. Statsråd Michalsen forteller at mange i 70-årene og yngre har problemer med bruk av internett. Det skal løses ved at det først skal komme en stortingsmelding i nær framtid om saken. Hva med de av oss som er 80+, vil vi få glede av det?

Det startet altså med en bønn om hjelp, om å få beholde den ordningen som virket, eller få et annet system tilpasset oss gamle. Vi forstår godt at samfunnet på sikt må over på IT-løsninger, men vi gamle må også få være med på en enkel og ærlig måte.

Så kom det et sjokk til. Statsråd Anniken Hauglie slo fast at fra og med sommeren 2018 kan heller ikke eldre mennesker kjøpe rengjøring i huset fra personer som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Det vil si at etablerte, gode forhold mellom gamle og noen i nærmiljøet som har hatt en ordning, kanskje gjennom flere år, ikke kan fortsette med dette, selv om begge parter ønsker det. Jo, de kan, har vi fått vite, men da må en av partene registrere seg som firma, enten oppdragsgiveren eller rengjøringshjelpen. IT og Altinn kommer inn her også, men det ordner kanskje statsråd Michaelsen?

Jeg fant fram til registrerte virksomheter i mitt nærområde, Tønsberg-distriktet. I mai 2018 fikk jeg fram 15 rengjøringsvirksomheter i Arbeidstilsynets egen liste. Av disse drev 8 firmaer ulovlig sto det der!

Kjære statsråder, vær så snille å ta tak, slik at vi gamle kan få lov til å beholde den vaskehjelpen vi har og føler oss trygge på. Dere vet at jeg har kommet med et forslag tidligere, datert 7. mai 2018. Jeg gjentar det som var tredje punkt i forslaget. De to første er utdatert nå.

Forslag: Det beløpet som kan brukes for å betale små tjenester i hjemmet, nå kr 6 000,-, uten at det skal rapporteres og innbetales skatt, heves til kr 30 000,-. Dette er et midlertidig vedtak og gjelder kun for rengjøring i hjemmet og for personer som hadde fylt 80 år før 1. juli 2018, og kun for betaling til uregistrert rengjøringshjelp.

Et eksempel: Vår rengjøringshjelp er her 4 timer en gang iblant. Beløpet, kr 6 000,- rekker da til 4 oppdrag i året. Kr. 30 000,- ville gi rom for 20 rengjøringsbesøk i året.

Det kongelige finansdepartementet har i brev av 29.06.2018, orientert oss om at de vil ta med seg mitt innspill når det skal vurderes tiltak som kan forenkle løsninger for innrapportering i hjemmet.

Vi gamle trenger disse løsningene nå!

Dette er en forenklet framstilling av utfordringen, dere har hele korrespondansen. Når vi sender dette som et åpent brev, er det fordi vår lokalavis i dag, har en leder som tar opp dette problemet, men da på bred basis. Det ser ut til at LO og NHO også har engasjert seg. Jeg tar opp bare en liten sektor av problemet, men den trenger vi en rask løsning på nå! Dette er ingen subsidiering av oss gamle om vi betaler vår rengjøringshjelp anstendig. For oss blir det samme hvem som får pengene. For rengjøringshjelpen betyr det litt flere penger mellom hendene nå, men litt mindre pensjon når den tiden kommer, eller kanskje det er et lite tilskudd for en minstepensjonist. Mange av våre nye landsmenn som er i ordnede forhold, men ikke i full stillinger, er også i gruppen som gjør rent for en eller noen få gamle.

Det er godt å bli gammel i Norge for de fleste av oss. Nå ber vi pent om å beholde vaskehjelpen vår og også få beholde en god samvittighet. Kanskje det kan gjøre noe med samvittigheten til noen politikere også? Vi er glade for at vi har dere. Få denne lille saken ut av verden. Bare dere kan. Da skal vi klappe også. Vennlig hilsen, Roar Anton Bruun.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags