Den usosiale regjeringen Høyre, FRP, Venstre og KRF har lagt fram statsbudsjett