Ran på høylys dag!

Ordfører Hanne-Berit Brekken i Aure.

Ordfører Hanne-Berit Brekken i Aure.

Av
DEL

LeserbrevI over ti år har det vært arbeidet for at kommunene skal få sin rettmessige andel av verdiskapingen i den kommunale sjøallmenningen. Dette handler om at kommunene har krav på en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene.

Vi kjenner det igjen fra kraftkommuner og industrikommuner, det kalles samfunnskontrakten; der verdiene skapes skal det også bli liggende igjen verdier for ny verdiskaping! Dette er selve suksesskriteriet for den norske modellen som virker slik at investeringer sikrer økonomisk vekst, nasjonalt eierskap og bærekraftig utvikling i hele landet!

Og jobben har gitt resultater! Havbruksfondet ble opprettet i 2015, og det fungerer slik at inntektene fra salg av nye konsesjoner gir inntekter til kommunene (70 prosent), fylkeskommunene (10 prosent) og staten (20 prosent). Dette er rettmessige inntekter til kommunene som skal ha noe igjen for at de avser store områder for næring.

I 2020 har kommunene forventet, etter gjeldende regelverk, å få utbetalt cirka 4 milliarder kroner. Dette er kjærkomne penger, som i all hovedsak har blitt brukt til å legge til rette for infrastruktur som kommer næringene til gode og å skape ny næring. Hvert eneste år er disse midlene kjærkomne, men ekstra viktig er det i 2020. Vi har et næringsliv som trenger drahjelp og vi har gjennom korona-tida erfart at det er store hull i infrastrukturen i distrikts Norge, særlig på nettløsninger.

At pengene er kjærkomne er det flere som har oppdaget. Regjeringa har fått ferten av milliarder, og med et pennestrøk snur de opp ned på hele ordninga med havbruksfondet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår de å innføre en produksjonsavgift som skal komme kommunene til gode, og dette er fint, da det vil gi en forutsigbar inntekt. I tillegg foreslår de en omfordeling av havbruksfondet, der de store pengesummene ligger, slik at staten får 75 prosent og kommunene og fylkeskommunene bare sitter igjen med 25 prosent!

Konsekvensen av dette forslaget er at de 4 milliardene som kommunene var forespeilet blir redusert til 1 milliard. For min kommune Aure betyr dette 13 millioner kroner i tapte inntekter bare i 2020! For Nordmøre utgjør det 90 millioner og totalt for Møre og Romsdal utgjør det 184 millioner. Dette er et hån mot kommuner som legger til rette for næring og et brudd på inngåtte avtaler. Det er intet annet enn helt uakseptabelt!

Jeg blir rett og slett forbannet over å høre regjeringa rose seg selv opp i skyene for å gi ekstra koronabevilgninger til kommunene, når de i neste runde røver tilbake ti ganger større beløp enn det de ga! Man stjeler ikke godteri fra barn, ei heller rettmessige inntekter til kommunene som sørger for verdiskaping og industriell framgang.

Dette er en kamp vi må kjempe og vinne, ikke bare for fjord- og kystkommunene, men for demokratiet, distriktene og norsk verdiskaping!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags