Har KrF fått igjennom noe i regjering og Storting?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange synes ikke det har vært så enkelt å få tak i hva KrF mener i ulike saker som er vedtatt i regjering og storting. Jeg vil nevne noen saker som partiet har vært med å få gjennomslag for. Jeg mener dette er viktige saker som gir oss et godt land å bo i, med trygge og gode rammer.

Investering i skole og barnehage. KrFsikret rekordinvestering for skolebarn, 1700 flere lærere. Bare i år får kommunene 1,3 milliarder kr mer til 1–4 kl., det er 460 mill kr mer enn i fjor. Disse pengene hadde ikke kommet uten KrFs innsats. KrF mener lærerne er skolens viktigste ressurs, derfor må denne rekordinvesteringen følges opp med en lovfestet norm for lærertetthet på skolenivå. KrF sikter mot maksimalt 15 elever pr. lærer i 1.–4. kl. og maksimalt 20 elever i 5.–10. kl. I Stortinget 23.02.17 fikk forslaget om økt lærertetthet bare KrF og SV sine stemmer.

Partiet har også sikret flere ansatte i barnehagene. 172,2 mill kr skal brukes til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017. Dette er et verdiløft. KrF ønsker bemanningsnorm som sikrer maks antall barn pr. voksen. Barnehagen skal ikke være oppbevaring, men et trygt sted med gode pedagoger og voksne som ser hvert barn.

Kommunereform. KrF støtter større og mer slagkraftige kommuner, men sier nei til tvangssammenslåing. For å sikre en god reform er det avgjørende at frivilligheten får fortsette. Et nei fra folket i en kommune, bør derfor medføre et nei. Hovedprinsippet er frivillighet.

Søndagshandel. KrF sikret søndagen fra å bli en handelsdag. Partiet ser det som viktig å ha en annerledesdag der familiene kan være sammen uten å handle. Hverdagene kan være hektisk og krevende, derfor trenger vi søndagen som en annerledesdag. Mye frivillighet gjennom idrett og andre organisasjoner har arrangement på søndagene, og siden søndagen er en fridag for de fleste vil disse arrangementene få bedre oppslutning. Dette er også i tråd med kristen tradisjon som er viktig å videreføre til neste generasjon.

KRLE-faget. KrF har fått igjennom at 50 % av stoffet skal være kristendomsundervisning.Og kristendomsundervisning er obligatorisk i lærerutdanninga.

Pensjon. KrFfikk igjennom en økning av pensjonen til enslige minstepensjonister

Voldsutsatte barn. KrF har i år vært med og sikret en bevilgning på over 500 mill kroner til forebygging, etterforsking og oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep.

Momsfritak. KrF sikret momsfritaktil internatskolene. Dette var svært viktig for de berørte skolene. Uten fritak sto flere i fare for å bli nedlagt.

Matkastelov. En enstemmig komité støtter KrFs forslag om å utrede en matkastelov. Dette vil gi mat på bordet til mennesker som trenger det og er et viktig bidrag i klimakampen. KrF vil kjempe for økt matproduksjon og et aktivt landbruk over hele landet.

Antisemittisme. KrFarbeider imot antisemittisme. KrF fikk igjennom en handlingsplan mot antisemittisme da Syversen tok det opp for tredje gang.

Mobbeombud. KrF har levert et forslag om å innføre mobbeombud i alle landets fylker. KrF har godt håp om å få flertall for dette viktige tiltaket mot mobbing i skolen når saken kommer til behandling.

KrF er partiet som har «Menneskeverd i sentrum»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags