Kirkemøtets brudd med kirkeloven

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Åpent brev til Møre bispedømmeråd.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som nestleder i Møre bispedømmeråd og for Åpen Folkekirke skriver Therese Utgård et innlegg i Tidens Krav under overskriften «Velkommen til vigsel i kirka». Oppsettet kan vel leses som en indirekte kommentar til min tidligere meningsytring «Lovstridig innføring av vigselsliturgi».

Les også:

Velkommen til vigsel i kirka

Lovstridig innføring av vigselsliturgi 

Uansett understreker nestlederen i bispedømmerådet «at nå skal alle få gifte seg i sin lokale kirke». Kirkemøtet vedtok på nyåret at en ny vigselsliturgi, gjorde den gjeldende fra første februar, og innførte den samtidig i samtlige menigheter – dette til tross for at §11 i Lov om Den norske kirke framholder: «Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestelige bøker i kirken og andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse». Striden står om hvordan denne paragrafen skal forstås og anvendes.

En tolkning vil være, at Menighetsmøtet avgjør innføring av liturgier i menigheten, mens Kirkemøtet bestemmer når andre saker skal overlates til Menighetsmøtets avgjørelse. Innholdet i relativsetningen er da begrenset til å foreskrive hvordan andre saker skal behandles – uten å påvirke prosedyren for liturgisaker.

Kirkemøtet ser ut til å lese teksten baklengs, slik at Kirkemøtet hevder å ha rett til å beslutte, ikke bare når andre saker, men også når liturgisaker skal overlates til avgjørelse på Menighetsmøtet. Etter mitt syn har Kirkemøtet foretatt en feiltolkning av Kirkeloven, og tillatt seg rettigheter på bekostning av Menighetsmøtet, som har fått sin myndighet betydelig redusert i forhold til sin lovfestede rett til å avgjøre innføring av liturgier i kirkene.

Med en slik lovbruk har Kirkemøtet etter min menig gjort § 11 i Kirkeloven til en karikatur av hva et folkekirkelig lokaldemokrati innebærer. Ikke tror jeg lovgiver hadde tenkt at § 11 skulle virke på en slik måte, at Kirkemøtet ville utnytte lovteksten til å styrke sin sentrale maktposisjon. At Stortinget skulle ha hatt til hensikt å gi en fullmakt til Menighetsmøtet i paragrafens innledende hovedsetning, og så trekke den tilbake i en senere bisetning, er vanskelig å forestille seg.

Årets kirkemøte har kastet flere menigheter i Den norske kirke ut i et rettslig uføre – med alvorlige lojalitetskonflikter til følge. Skal prester rette seg etter kirkeledelsen, eller kjenne seg forpliktet av lovlige vedtak fattet på menighetsmøtene?

Vil Møre bispedømmeråd og nestleder Therese Utgård se sitt ansvar og bidra til å korrigere Kirkemøtet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken