Kjønnslemlestelse skal avverges og straffeforfølges

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Av
DEL

MeningerMin viktigste oppgave som FrPs integreringspolitiske talsperson er å markere en nulltoleranse for negativ sosial kontroll.

Med nye endringer i straffeloven vil foreldre som har utsatt barna sine for kjønnslemlestelse, eller som ikke har forhindret denne typen overgrep, bli straffet.

Kjønnslemlestelse er grov vold mot barn. Det håper jeg vi alle kan være enig i, uansett parti. Jeg er utrolig glad for at justisministeren nå tar denne saken på alvor og varsler endringer i straffeloven.

Justisministeren vil nå sende forslag om utvidelse av og endringer i avvergingsplikten på høring. Plikten til å avverge kjønnslemlestelse foreslås pålagt alle.

I dag er det bare utvalgte grupper, slik som helsepersonell og lærere, som har en slik plikt. Jeg mener at det kan være både riktig og viktig at også foreldre og nære familiemedlemmer har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse.

Foreldre blir nå stilt ansvarlig for å passe på at barn ikke blir utsatt for kjønnslemlestelse. En vanlig unnskyldning er at overgrepet ble utført i hjemlandet mens foreldrene ikke var til stede. Dette holder ikke. Dersom det er en reell fare for at barna dine blir kjønnslemlestet i hjemlandet må du passe ekstra godt på barna dine, og du har en plikt til å avverge at barnet ditt blir skadet.

Straffeloven fastsetter en plikt til å avverge nærmere bestemte lovbrudd. Plikten gjelder for enhver og uten hensyn til taushetsplikt. Alvorlig miljøkriminalitet, grov menneskehandel, tvangsekteskap og ekteskapsinngåelse med barn under 16 år omfattes av forslaget. Dette er grove lovbrudd som det bør vurderes om enhver skal ha plikt til å avverge.

De siste ti årene har det blitt anmeldt mer enn 50 tilfeller av ulovlig omskjæring av kvinner og jenter i Norge. Likevel har så langt ingen blitt straffet for det.

FrP skal slå hardt ned på kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Men det aller viktigste er å avverge at dette skjer i vårt land. 2018 har vært et år for å løfte integreringspolitikken. I 2019 vil FrP fortsette bekjempelsen av negativ sosial kontroll med endringer i straffeloven. Sosial kontroll er uønsket i Norge og derfor tar vi nå ytterligere grep.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags