Politikerrollen i Heim

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Svar til Einar Våglands innlegg 10.09.20

Heim er en ny kommune, og etter en så stor prosess er det selvsagt ting å jobbe med før alt er velsmurt og de politiske målene med sammenslåinga kan nås.

31 nyvalgte kommunestyrerepresentanter har et viktig ansvar og arbeid ift dette. Vi skal bidra til felles kultur og EN kommune. Like tjenester og tilgang til disse er et viktig mål. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for kompetent arbeidskraft. Vi skal styrke oss på samfunns- og næringsutvikling, og bli en sterkere regionalpolitisk kraft enn vi tidligere har greid i tre forskjellige kommuner. Slik kan vi fortsette med å referere viljen til positiv og offensiv samfunnsutvikling, slik vi bla finner det i intensjonavtalen bak sammenslåinga.

– Vaaglands angrep bidrar ikke akkurat til å skape et godt arbeidsmiljø for politikere og ansatte

Å bomme på låvedøra

Politikere har flere roller, og kritisk blikk på forvaltninga ligger også til en av disse. Men når det etter 3/4 år i kommunestyret oppleves som at fokuset må vike for trøstesløs oppmerksomhet og tidsbruk på bagateller, ja da går det på motivasjonen løs for medlemmene. Vi er som alle kommuner underlagt tilsynsmyndighet, har valgt vårt eget kontrollutvalg og har et godt system for internkontroll og revisjon på plass. Er det ikke da bedre å strekke seg etter politiske mål enn å bruke evindeligheter på å finne «7 feil» av minimal betydning for et saksframlegg?

Kikkerten kler politikere bedre enn mikroskopet.

Den unormalt store tidsbruken i kommunestyremøtene i Heim, tapper politisk energi hos det store flertall. Dette handler svært lite om vedtatt møtereglement eller den praktiske møteledelsen. Begge deler gir etter mitt syn gode rammer for oss, og ordfører og administrasjon gjør sitt beste for å skape fruktbare møter. Skal vi lykkes i kampen mot sentraliseringskrefter og en svak befolkningsprognose de neste 10 åra, må langtekkelig og ustrukturert flisespikkeri erstattes av konstruktivitet og utviklingsorientert debatt. En god start vil være respekt og raushet framfor egeneksponering, samt ryddighet i utøvelse av arbeidsgiverrollen fra hele kommunestyret.

Marte Halvorsen, gruppeleder i posisjon i Heim kommunestyre

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken