Fratas offentlig pensjon ved jobbovergang til det private

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvis du har jobbet i det offentlige og opparbeidet deg pensjonsrettigheter der, så vil du miste deler av denne pensjonen hvis du begynner å jobbe i en privat bedrift med avtalefestet pensjon (AFP).


Mange tror at når de har rett til offentlig tjenestepensjon, så er sikret å få to tredjedeler av lønnen i pensjon. Det er ikke riktig. Det gjelder både de som jobber i offentlig sektor i hele karrieren og de som jobber både i offentlig og privat sektor.

Offentlig sektors pensjonsløfte om to tredjedeler av lønnen i pensjon gjelder før det er tatt hensyn til levealdersjusteringen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen. Levealdersjustering betyr at jo yngre du er, jo mindre vil du få i pensjon fra en gitt alder. Er du for eksempel født på 1990-tallet og har hele karrieren din i offentlig sektor vil du få under halvparten av lønnen din i pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon. 

Vi i HK har fått Actecan til å utarbeide en rapport om dette. Den viser at de som har jobbet i offentlig sektor tidlig i karrieren, men avslutter i privat sektor og der får rett til AFP, vil få avkortet tjenestepensjonen de betalte inn til mens de jobbet i offentlig sektor. Handel og Kontor mener disse reglene om såkalt samordning av offentlig tjenestepensjon og privat AFP er urimelige og bør avskaffes.

Det er flere grunner til at vi mener dette. For det første fører reglene til en forskjellsbehandling av personer som har jobbet i offentlig sektor i deler av karrieren og personer som har jobbet hele karrieren i privat sektor. Jobber du hele karrieren i privat sektor kan du ha rett til en like god, og bedre, tjenestepensjon som de som har vært i offentlig sektor. Privat tjenestepensjon skal imidlertid ikke samordnes med AFP. Derfor får de som kun har vært i privat sektor bedre pensjon enn de som har vært i både offentlig og privat sektor.

En annen grunn til at samordningen bør fjernes er hensynet til enkeltindividers mulighet til å planlegge egen pensjonstilværelse. Det er svært få, og med god grunn, som vet at de vil få mindre offentlig tjenestepensjon dersom de får privat AFP. Dersom du for eksempel beregner hva du vil få i pensjon på KLPs eller Statens pensjonskasses nettsider, tas det ikke hensyn til om du får privat AFP. Du får heller ikke informasjon om at pensjonen kan bli samordnet med AFP. Vi frykter at dette vil føre til at mange vil få seg en overraskelse når det viser seg at de vil få mye mindre tjenestepensjon enn de hadde trodd.

Noen hevder at tidligere offentlig ansatte vil få i pose og sekk dersom samordningen av offentlig tjenestepensjon og AFP avskaffes. En endring av reglene vil åpenbart gi høyere pensjoner. Men det er ikke slik at endringen vil gi urimelig høye pensjonsnivåer. Et eksempel kan illustrere dette.

En kvinne med ca. 420 000 i lønn som er født i 1970 og som jobber 20 år i offentlig sektor og deretter avslutter karrieren i en privat bedrift med AFP vil få en samlet pensjon ved 67 år på 58 prosent dersom den offentlige tjenestepensjonen skal samordnes med AFP. Uten samordning ville pensjonen blitt 64 prosent. Hadde hun vært født i 1990 ville hun fått enda mindre; 52 prosent i pensjon med samordning og 58 prosent uten samordning av offentlig tjenestepensjon og AFP.  

Det er altså ikke slik at en endring av disse reglene vil gi urimelig høye pensjonsnivåer.

Derfor står vi i HK på kravet om at det må ordnes opp i dette. For å kunne løse denne pensjonsutfordringen mener vi det er nødvendig med et samordnet tariffoppgjør, der LO forhandler på vegne av HK og alle de andre forbundene i LO. Dette gjelder alle og derfor løses det best i fellesskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags