Oops - vi glemte ferjebrukerne igjen

Fremskrittspartiet driver med Erasmus Montanus-logikk, mener Kristin Sørheim (Sp).

Fremskrittspartiet driver med Erasmus Montanus-logikk, mener Kristin Sørheim (Sp). Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Erasmus Montanus er en fornøyelig og tankevekkende komedie av Ludvig Holberg, om studenten som har forlest seg på latin og logisk argumentasjon. Samtidig viser den også bondesamfunnets uvitenhet og overtro på den tida. Derfor er det så lett å føre folk bak lyset. Den halvstuderte røveren overbeviser tilhørerne med sin fuskelatin, og forandrer sin mor til en stein gjennom en finurlig falsk logikk.

I januar i år starta et opprør kysten rundt mot høye ferjepriser. Flere av kystfylka måtte øke ferjetakstene for å finansiere ferjedrifta. Med økt trafikk og flere gjenstående biler må kapasitet og frekvens økes i nye anbud. De statlige overføringene til fylka for å drifte ferjene dekker ikke behovet for næringsliv og innbyggere i Møre og Romsdal og andre kystfylker og ikke på langt nær satsinga på miljøferjer.

I februar gikk FrP ut i media: «Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug mener det må bli innført en autopassordning som ikke fører til høyere priser for bilistene, blant annet gjennom bruk av rabatter. Partiet vil fremme forslag i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett», stod det i lokalavisene i Møre og Romsdal.» «FrP krever at regjeringen setter ned billettprisen på fergene ved å endre autopassordningen. Kravet kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett», sa Listhaug, Sve og Hoksrud.

Så kom koronakrisa. I den første tiltakspakken ble det vedtatt å sette ned forskuddsinnbetalingen på autopass (den innbetalingen som gjør at en kan få 50 % rabatt), og takstene på riksvegferjene ble satt ned med 20 %. «Det er viktig både for innbyggerne og næringslivet at vi nå får en takstreduksjon på riksvegferjene og at en reduserer kravet til forskuddsbetaling inn i autopass-ordningen», sa Sylvi Listhaug. Listhaug forutsetter også at fylket gjør det samme når det kommer til fylkesvegferjene. «Fylket vil få kompensert for tapte billettinntekter», sa hun videre.

22. juni kommer det brev fra samferdselsdepartementet at forskuddsinnbetaling skal opp igjen og rabatten på 20 % fjernes fra 1. juli – på riksvegferjene. Altså har ikke FrP løfta en finger for å holde takstene og forskuddsinnbetalinga nede. Slik de lovte skulle være et krav i revidert nasjonalbudsjett.

Flertallet på fylket, de rødgrønne partia, KrF, V og H derimot, har satt ned takstene 20 % og i tillegg tatt ned de to takstsonene som skyldes miljøferjekostnader, og vedtatt at vi skal holde det nede ut året. Fylkesvegferjene er altså nå billigere å bruke enn riksvegferjene. Vi påfører fylket et stort økonomisk underskudd, men i kjølvannet av koronapandemien er det viktigere å bidra for at næringsliv og innbyggere ikke skal påføres unødig store kostnader. Koronakrisa er ikke over. For næringsliv, for pendlere, for arbeidsfolk og arbeidsledige er det økonomisk vanskelige tider. Derfor er det dårlig politisk handverk å øke ferjekostnadene nå, slik regjeringa og FrP har gjort.

Forskuddsinnbetalingen får vi ikke gjort noe med før staten omgjør sitt vedtak. Den er usolidarisk høg, særlig for folk som er avhengige av ferja i hverdagen. De som har best råd kan kjøpe seg rabatt, de som trenger rabatt mest har kanskje ikke råd. Hvorfor i all verden kan ikke forskuddsinnbetalingen fortsatt holdes på «korona-nivå»?


Sylvi Listhaug sa før forhandlingene om revidert at de ville fjerne bompenger i sommer for at folk skulle kunne reise og oppleve Norge i denne tida. Ferjebillettene er også bompenger, til evig tid. Sluttresultatet av forhandlingene ble rundt 900 mill. til fjerning av bompengegjeld på fem bomstasjoner (heldigvis Atlanterhavstunnelen da!), økte ferjekostnader på riksvegferjene, og økt krav til forskuddsinnbetaling for å få rabatt på ferjene.

Erna Solberg valgte å forhandle og bli enig med FrP, i stedet for å finne en samlende løsning med hele Stortinget, slik det ble gjort med de første krisepakkene. Hvis Regjeringa hadde valgt samarbeid med hele opposisjonen, er jeg sikker på at ferjetakstene ville vært holdt nede. SP for sin del foreslo 2,4 mrd. i økt kompensasjon til fylkeskommunene i forbindelse med koronakrisa og 300 mill. i økt bevilgning til miljøferjesatsinga. For blant annet å holde ferjetakstene nede.

Når Frank Sve (FrP) forsøker å framstille det som at han og FrP har sikra lavere ferjetakster, er det rein Erasmus Montanus-logikk. Når Helge Orten (H) sier han vil arbeide for lavere forskuddsinnbetaling, er det litt i seineste laget. Dette skulle vært ordna i revidert. Men det er selvsagt bra om regjeringspartia snur i saka. Det vil være et nødvendig bidrag for å hjelpe næringslivet i kystfylka i ei særdeles vanskelig tid.

I 2007 leverte Møreforsking en rapport om «Gratis bruk av ferjer, noen mulige varianter», på bestilling fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP). Som distriktspolitisk tiltak er det effektivt, men kanskje for kostbart. I alle fall burde ferje- og vegprising nå bli gjenstand for en oppdatert utredning. Vi må få større likebehandling av kostnaden med å bruke veg «til vanns som til lands».


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken