Om saklighet

Av
DEL

LeserbrevStein Kristiansen, Rødt Kristiansund, hadde en liten artikkel med utgangspunkt i bystyrets behandling av Bolgneset-saken i TK lørdag den 14. mars hvor han skriver: «Fra vår side var det i forkant lagt vekt på at i debatten skulle det argumenteres i forhold til sak, ikke med personangrep og usakligheter».

I de to siste avsnittene i artikkelen velger han å trekke inn tre personer med navns nevnelse - undertegnede er blant dem - som «entrer bystyrets talerstol og fortegner, diskrediterer, uttaler seg nedlatende og går til personangrep mot andre i bystyresalen».

Etter en slik salve skulle man tro at en som - i hvert fall tilsynelatende - forfekter saklighet i debatter ville gjøre seg omhu med å underbygge sine synspunkter med fakta. Dette unnlater han.
I stedet foretrekker han - skriftlig - å gjøre det samme han uten begrunnelse beskylder sine meningsmotstandere for å gjøre.

Som førstegangs taler i bystyret ville det vært interessant, inspirerende og lærerikt om noen i salen - enig eller uenig - hadde gått nærmere inn på det jeg sa, men for en nybegynner - og i en slik tung sak - ville vel det være for mye å vente.
Jeg må nok pent ta til takke med skjellsord fra Stein Kristiansen - på trykk.

Så til det politiske, det alvorligste.

I desember 2018 gikk Høyre ut av koalisjonen og klarte med Rødt sin hjelp å danne et flertall for reduksjon i eiendomsskatten på et tidspunkt hvor kommunen inderlig trengte hver eneste krone. En i seg selv imponerende politisk prestasjon av Høyre som fikk Rødt med seg i en sak hvor dette partiet gjentatte ganger hadde tatt til orde for økninger. Det nye flertallet hadde vansker med å vedta et nytt budsjett selv om loven uttrykkelig krever at budsjett skal foreligge ved årsskiftet for at kommunen skal ha lov til å kreve inn skatter og avgifter. Det gikk med en nødskrik - kommunen var i ferd med å miste inntekter på 100 millioner. Ordførerens ekstraordinære innkalling helt på tampen av året berget budsjettet.

Slik omtaler Kristiansen dette: «Den panikken som rådde på bystyre-møtene hvor budsjett var tema var et høydepunkt
i d r a m a t u r g i (min uth.) fra mindretallets side».
Når han skriver slik er det grunn til å spørre - det er snart halvannet år siden - har han ennå ikke oppfattet alvoret?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags