For oljebyen Kristiansund har det vært en opptur gjennom hele desember. Begivenhetene har stått i kø, og jeg har som ordfører vært så heldig å følge med på de hyggelige nyhetene med feltutbygginger og nye kontrakter til vårt næringsliv.

Vi kjente den gode stemningen under oppspillet til Desemberkonferansen. Maria-feltet var klar til å produsere olje, og det skjedde ett år før planen, fordi det har fungert så godt mellom alle aktører som har operert ut fra Kristiansund. Wintershall leverte sitt første felt fra funn til drift, og slo alle rekorder på sikker framdrift i å sette produksjonsbrønner. De hadde gode støttespillere i Odfjell Drilling, Subsea 7, Vestbase, Benor med flere. Gjennomføringen av Maria er blitt lagt merke til av alle i bransjen.

Det er ikke tilfeldig at en slik rekord blir satt i Kristiansund. Vårt næringsliv har høy motivasjon og vil vise hva de kan.

Eierselskapene til Wintershall og DEA har startet fusjonsforhandlinger. De to tyske selskapene er kommet langt i denne prosessen. Siden vi som kommune har et utmerket forhold til begge selskaper, er vi opptatt av forhandlingene og hvordan sluttresultatet blir, hvem som skal lede det nye selskapet, hvor hovedkvarteret blir lagt og hvilke ambisjoner Wintershall DEA vil ha i Norskehavet.

DEA er allerede største eier i Njord-feltet og bygger ut Dvalin, Wintershall har Maria og er med i Polarled og har rykende ferske leteprosjekter i Balderbrå og Marisko. Samlet har de ca. 200.000 fat i dagsproduksjon. Dermed seiler de opp til å bli en stor aktør på norsk sokkel. Det høres ut som om norske myndigheter liker ideen om ett større tysk selskap som har store midler i bakhånd og som blir bredere eiermessig og politisk.

Når store selskaper forlater norsk sokkel, står nye klar til å overta posisjonene bak det dominerende Statoil og staten gjennom Petoro.

Vårt eget flaggskip i leverandørindustrien, Oss-nor, står foran litt av et gjennombrudd som kontrakts-vinner på reparasjon av ventiler for Statoil fra Stad og til Barentshavet. Rammekontrakten er langvarig og svært stor, og det befester det grunnlaget som firmaet har lagt gjennom å satse både i nordlige Norskehavet (Aasta Hansteen) og Barentshavet (Johan Castberg). Industrien har vært sulteforet på oppgaver de siste tre årene. Nå kommer jobbene tilbake for fullt, også i Oss-nor, og jeg har selv opplevd posisjonen som selskapets ledelse har skaffet seg i nordområdene. Det er fantastisk oppmuntrende at en familiebedrift kan konkurrere ut store internasjonale aktører.

Jeg vil gratulere Arnt A. Wærnes og hans medarbeidere for storkontrakten de dro i land. Nå har de fått den langsiktigheten som de lenge har ønsket seg, og Statoil har sikret seg en meget kompetent bedrift til å passe på ventiler.

Som ordfører ble jeg invitert av operatøren VNG Norge til å delta i innleveringen av plan for utbygging og drift av Fenja-feltet. Det ble en stor begivenhet i Olje- og energidepartementet. Funnet ble gjort våren 2014, og nå er alle planprosesser gjennomført. Atle Sonesen i VNG har funnet løsningen med å knytte seg til Njord, som nå får forlenget levetid til 2040.

Investeringen i Fenja er på 10,2 milliarder kroner, oppstart sent 2020 eller tidlig 2021, og de utvinnbare reserver er på 100 millioner fat oljeekvivalenter over en periode på 16 år. Fenja utløser ti tusen årsverk i utbyggingsperioden. I Kristiansund vil vi merke dette ved Vestbase og ett års produksjonsboring med alle ringvirkninger det gir for vårt næringsliv.

VNG Norge har posisjonert seg smart på Haltenterrassen med eierskap i både Draugen, Njord og Bauge. Ledelsen snakker også om en mulig oppside i nabofunnet Menja når det blir grundig undersøkt. I lisensen er Point Resources og Faroe Petroleum deltakere.

Jeg fikk også være med på avtaleinngåelsen i Oslo med North Atlantic Norway om bruk av leteriggen «West Phoenix» i Fenja-utbyggingen. Avtalen inneholder seks faste utviklingsbrønner med borestart i 2020. I tillegg ligger det en opsjon på tre brønner etter den fastsatte perioden. I riggbransjen ser rederiene at markedene kommer tilbake; og det er kø i departementet for å levere inn utbyggingsplaner. I desember er sju felt inne med søknader, og gledelig nok vil det gi store ringvirkninger i Kristiansund, Sandnessjøen og Hammerfest – akkurat det vi er så opptatt av – mer aktivitet nordover!

Jeg håper ungdom ser at oljenæringen står foran en ny vår med alle planene som er levert til myndighetsgodkjennelse. Norsk teknologi er i verdensklasse. I dag er det produksjon fra 80 felt – og det blir mange flere.

Bare i vårt område er det i år levert utbyggingssaker for nesten 60 milliarder kroner (Dvalin, Trestakk, Njord, Bauge og Fenja). Og når feltene er i drift, der Maria nå er havnet, vil det sikre aktiviteten også på vertsplattformene til 2040. Kristiansunds-regionen står foran en oppgangsperiode. Det blir mer trafikk både på flyplassen og i havnene.

Som ordfører vil jeg takke kommunens olje- og energiutvalg for godt strategisk arbeid med de planene som nå er godkjent av myndighetene.