På med bremsene!

Stig Anders Ohrvik er ordførerkandidat for Nordmørslista i Kristiansund og andrekandidat til fylkestingsvalget

Stig Anders Ohrvik er ordførerkandidat for Nordmørslista i Kristiansund og andrekandidat til fylkestingsvalget Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe fleste må ha fått med seg at Kristiansund kommune befinner seg i en mildt sagt vanskelig økonomisk situasjon. Så vanskelig at det i forrige runde holdt hardt å få vedtatt et lovlig budsjett å styre etter. Samtidig som det er vanskelig å styre med et svært begrenset økonomisk handlingsrom har kommunen mange lovpålagte oppgaver som skal utføres, og i tillegg til at oppgaver innenfor oppvekst, helse og omsorg er lovpålagt, er det også slik at de fleste ønsker at disse oppgavene skal ivaretas på best mulig måte. Vi skylder alle eldre en trygg og god alderdom, og vi skylder alle barn og unge en trygg og god oppvekst. Dette er også i stor grad oppgaver vi blir målt på når unge voksne og barnefamilier vurderer hvor de skal bosette seg, stifte familie, la barna vokse opp og etablere seg, og etter hvert trekke seg tilbake til et trygt, godt og aktivt pensjonistliv.

Dette er utfordringer som må løses uansett hvilke andre prioriteringer vi måtte foreta oss i kommunen. Utfordringer som alle politikere i alle parti er nødt til å forholde seg til og foreta fornuftige prioriteringer for å ivareta på best mulig måte. Jeg har respekt for at det er vanskelig, og jeg har tro på og tillit til at alle politikere i alle parti tar disse utfordringene på største alvor, selv om det naturlig nok er ulike tilnærminger til hvordan kommunen best kan løse disse utfordringene.

Så er det en del andre prioriteringer å forholde seg til. I tillegg til de mest grunnleggende lovpålagte oppgavene er det en lang rekke andre prioriteringer å forholde seg til, både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Politikk handler om fordeling av goder og byrder, og man må alltid forholde seg til at man har begrensede ressurser å fordele. Selv om vi har lange lister over gode tiltak vi gjerne ønsker å iverksette, så er det helt nødvendig å prioritere innenfor de ressursene vi har til rådighet.

Med dette som bakteppe er det vanskelig å forstå bakgrunnen for enkelte av de investeringene som et flertall i dagens bystyre har vedtatt at Kristiansund kommune skal foreta i nær framtid.

Den investeringen som det er enklest å forstå gjelder grunnskolen. Jeg har tro på at det flertallet som har vedtatt sammenslåing av bydelsskoler og investering i nye skolebygg mener det godt. Likevel er jeg usikker på om sentralisering og sammenslåing er et gode for de berørte skolekretsene. Det jeg derimot er helt sikker på, er at de økonomiske rammebetingelsene ikke ligger til rette for å ta de investeringene nå. Nordmørslista vil derfor opprettholde dagens skolestruktur de neste fire årene.

Den neste investeringen som må vente er ny brannstasjon. Her er det forferdelig vanskelig å forstå bakgrunnen for de prioriteringene som er gjort. For oss som ikke har vært representert i bystyret ser det unektelig ut for at sittende bystyre har valgt både den dyreste og den dårligste løsningen når de har vedtatt brannstasjon på Goma. Når det nå til alt overmål kommer fram at ny brannstasjon på Goma blir enda 33 millioner kroner dyrere enn forutsatt, så mener vi at det er tid for å rykke tilbake til start. Brannstasjon på Goma må stanses, og andre løsninger må utredes.

Med en anstrengt kommuneøkonomi er det en selvfølge å prioritere lovpålagte oppgaver først, slik at gode ønsker ikke går på bekostning av barn, eldre, syke og pleietrengende.

Kulturhuset må derfor også settes på vent inntil Kristiansund kommune har økonomi til både å ivareta lovpålagte tjenester innenfor oppvekst, helse og velferd og å investere og drifte et nytt kulturhus, og dessuten må kulturhuset settes på vent inntil det er samsvar mellom behovet for statlig tilskudd og det regjeringen har vilje til å bidra med.

Den siste investeringen som må stanses er veldig langt unna å være en lovpålagt oppgave, og er dessuten langt unna å være en fornuftig måte å bruke kommunens ressurser på i en anstrengt kommuneøkonomi. Selv sett bort fra kommuneøkonomien er det usikkert om det er er en riktig investering, både med tanke på det miljømessige aspektet, det strategiske aspektet og med tanke på hvilke investeringer det i det hele tatt er naturlig at kommunen foretar på egne vegne helt uten innvirkning fra private investorer og eiendomsutviklere. Nordmørslista vil på bakgrunn av dette stanse utbyggingen av Bolgneset og Kopparholmen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags