Nordmøre – sammen for fremtiden?

Av
DEL

LeserbrevDet siste året har vi vært vitne til en positiv politisk utvikling på Nordmøre. Vi har sett ledende politikere og kommunestyrer som har stilt opp for felles interesser og saker.
Fokus har vært på det man har vurdert som en felles trussel og utfordring utenfra; nedleggelse av fødetilbud som spesielt får store konsekvenser for gravide kvinner med lang reisevei og nedleggelse av spesialisert rehabilitering i nordfylket.

Folk flest har våknet. Bunadsgeriljaen under dyktig lederskap av Anja Solvik befinner seg i frontlinjen for å markere og tydeliggjøre viktige samfunnsinteresser for barn, kvinner og familier.

Hvordan kan vi videre utvikle den positive trenden vi nå er inne i?
Hvordan sikre at vår region kan komme mer i forkant og samlet vise vei for å ha en mulighet til å innvirke på viktige prosesser som vil få store konsekvenser for Nordmøre?

Til høsten er det kommunevalg. Fokus for valget er viktige utviklings spørsmål i den enkelte kommune. I intervju svarer politiske kandidater gjennomgående nei på spørsmålet om de tror at sammenslåing av kommuner vil være en viktig sak i valget.

Jeg savner kandidater som ser framover i tid og poengterer behovet for en samlet region, som fronter felles interesser i forkant av utviklingen. Vi har Orkide der lederen går på omgang mellom ordførerne. Dette setter store krav til lederen av rådet og kanskje vil ulik personlighet og motivasjon for ledervervet kunne være utfordrende.

Et mer samlet Nordmøre vil være avgjørende for en framtidig positiv utvikling i den enkelte kommune. Hvis man ønsker framgang for sin kommune, må man ha et våkent øye for regionen som helhet. Det betyr å se felles ressurser mer i en sammenheng uten at sentraliserings spøkelset skal ta overhånd. Fokuset må være å sentralisere det man bør og vektlegge opprettholdelse av desentraliserte tjenester der det med fordel bør beholdes. Videre må fordeling av ansvar og oppgaver behandles på en slik måte at befolkningen føler seg sett og ivaretatt. Her pålegges et spesielt ansvar på de største kommunene.

Hvor er politiske kandidater som vil fronte et samlet sterkt og framtidsrettet Nordmøre som del av sitt valgløfte til høstens kommunevalg?

Hvor konkret tørr dagens ordførere være i sine valgløfter i så måte?

Dyktige Bunadsgerilja representanter – som snart nærmer seg 100 000 medlemmer- må støttes og følges opp av framtidsrettede politikere som viser at de våger og tørr å satse på en felles framtid for Nordmøre som regionen.

Hva ønsker dagens ordførere å vise av djervhet og tanker om utvikling for hele Nordmøre; – utenfor sin egen kommunedør?

Er motet til stede for å stå fram, tydeliggjøre behovet for å tenke felles om tjenestetilbud, framtid for våre kommuner og fronte et samlet Nordmøre?
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags