Fiskerinæringen på vent?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKS Bedrift Havn mener at godt utviklede fiskerihavner er avgjørende for at næringen skal utvikle seg  og opprettholde sterke lokalsamfunn langs kysten. Vedtaket om å overføre ansvar for fiskerihavner fra staten til de nye fylkeskommunene gjør at Kystverket nå setter viktige prosjekter på vent. Det må regjeringen ta tak i.

I regjeringens havstrategi pekes det på havet som kilde for fremtidig vekst. KS Bedrift Havn er derfor forundret over manglende fokus fra regjeringen på fiskerinæringens behov for god havneinfrastruktur. Mangel på kritisk infrastruktur for fiskeriene kan stoppe utviklingen både av sterke lokalsamfunn bygd rundt fiskerinæringen og god logistikk for fisken på vei ut i verden. Her bør minst to ministre snakke sammen.

Utbygging av fiskerihavner er tekniske og tidkrevende prosjekter som krever tverrfaglig kompetanse og erfaring. Kystverket har over tid opparbeidet seg en unik kompetanse på utbygging av fiskerihavner. De besitter et helhetlig kompetansemiljø for utvikling av infrastruktur for fiskerinæringen. Denne kompetansen må tas vare på.

I påvente av overføringen av oppgaven til de nye fylkeskommunene vil ikke Kystverket iverksette nye prosjekter. Resultatet er en fiskerinæring på vent. Nye kritiske prosjekter som vil utløse ny aktivitet langs kysten vil ikke bli gjennomført de neste 4-6 årene. Dette er en næring i stor utvikling og da har vi ikke råd til at utbyggingen av infrastruktur stopper opp.

Våre medlemmer mener at ansvaret for fiskerihavnene fortsatt må ligge hos staten. Men dersom det går mot en regionalisering av ansvaret som foreslått, er det avgjørende at kompetansen ivaretas, at en hindrer vakuum i planlegging og utbygging, og at midlene til fiskerihavner blir sikret for fremtiden.

Med andre ord, regjeringen må ikke kaste fisken ut med saltlaken i denne reformprosessen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags