Gå til sidens hovedinnhold

Pål Farstad - en stemme for fiskerinæringen

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fiskeri og maritim sektor kan være selve bærebjelken i norsk næringsliv i et evighetsperspektiv. Men da må vi velge å sikre god ressursforvaltning og et havbruk som tar riktige miljøhensyn.

Det er den balansen mellom vekst og vern i havområdene, som har vært et av de klare hovedfokusene i Pål Farstads periode på Stortinget. Han og Venstre har jobbet med å finne de gode grepene for å maksimere verdiskapingen nå og samtidig sikre langsiktig trygghet og vekst. Pål har beveget mange sentrale aktører i saker for havbruksnæringene og skapt bevissthet om hva som er viktig for dem, men han har også fått konkrete endringer og penger på bordet.

Før valget i 2013 lovet han for eksempel å skaffe større bevilgninger til marin forskning generelt og havforskning spesielt. Dette er viktig for å treffe riktig på kvoteanbefalingene, som vi har grunn til å tro at blir plassert for lave etter føre-var-prinsippet når datagrunnlaget er svakt. Allerede i 2014 fikk derfor Pål gjennom iherdig arbeid løftet bestandsforskningen i Norge med ti millioner ekstra. Han får faktisk og direkte ting gjort her, som på så mange andre områder.

Spesielt velegnet

Før Pål gikk inn i politikken for oss jobbet han mange år i Fiskarlaget. Også som leder i næringsorganisasjonen Kom Vekst var havbruk og den maritime klyngen sentral i arbeidet hans, men da fra et ganske annet perspektiv. Det er den erfaringen fra alle sider av bordet som gjør at han er spesielt velegnet til å finne gode løsninger for hele kysten.

Pål er kompromissløs når det gjelder å bevare og sikre sårbare områder for reproduksjon og et rikt marint liv, som Mørefeltet, men han er samtidig ikke noen motstander eller nedsnakker av oljenæringen. Prioriteringen av den evige ressursen er klar, men med Pål har vi en politiker som også hører alle de andre interessene, ser at andre næringer vil være viktige i mange år til - og tar fornuftige og gjennomtenkte valg. Det er ikke populisme, innfall og følelser som styrer Påls arbeid for oss. Det er langsiktig perspektiv, erfaring og prinsipper.

Store verdier

Ferske tall fra Sintef viser at den norske fiskeflåten i fjor skapte økonomiske ringvirkninger for utrolige 35 milliarder kroner. Tar vi med oppdrettsnæringen snakker vi om et verdiskapingsbidrag på 100 milliarder kroner. De tallene har bare økt gjennom 2017.

Det er fort gjort å tenke at alt går av seg selv når alt går så bra, men vi gjør klokt i å huske de tunge tidene kysten og næringen har vært gjennom - og hvordan fremsynte personer i næringslivet og politikken laget et rammeverk som fikk havbruksnæringen velberget gjennom dem. Det er en fremsynthet som rigget oss for oppgangen. Vi mener det er helt og holdent avgjørende at vi fortsetter å bevare og utvikle det rammeverket på en måte som lar næringene vokse godt og riktig nå, mens vi samtidig husker at det dessverre vil komme nye og tyngre tider som skal overleves. Da er det avgjørende med kloke og kalde hoder som Påls midt i de store diskusjonene i Oslo.

Med Venstre og Pål i posisjon så vet vi at Fiskesalgslagsloven og deltakerloven blir bevart på en måte som sikrer et bredt og spredt eierskap til den norske fiskeflåte. Vi vet at det fortsatt vil stilles krav om at fiskere/ fiskebåtredere, som forvaltere og høstere av fiskeressursene, skal ha minst 50 prosent lokalt eierskap. Det er et eierskapsprinsipp som opp gjennom årene har vist seg robust gjennom svingninger i ressurstilgang, kvotestørrelser og økonomisk situasjon i fiskeriene. Dette er prinsipper Pål vil stå opp for, der så mange politikere bare følger strømmen i partiet sitt eller blant velgerne.

Døråpner

Det er svært mange gode krefter lang kysten som har hatt glede av Pål som en døråpner i fiskeripolitikken, i både små og store saker. Alle vi som bryr oss om havrommet nyter godt av å ha ham på Stortinget. Næringslivet, organisasjoner og politikere – uansett parti – på Nordmøre har alltid noen å vende seg til for råd og bistand i Pål.

Det er noe vi alle kommer til å trenge i neste periode også. I fire år har Pål stått på for Nordmøre, nå må Nordmøre stå for ham!

Kommentarer til denne saken