Lang og dyp undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden eller flytebru og bruer over, ala Atlanterhavsveien?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI fbm. planene om ny hovedvei gjennom fylket vårt og politikernes beslutning om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, har enkelte lokalpolitikerne og STVV (avd. Molde), trumfet gjennom at dette skal løses med lange og dype undersjøiske tunneler, fra Vik i Tomrefjord, under Romsdalsfjorden og ut på Otrøya. Derfra er det planlagt en firefelts gigant bru over Julsundet, mot Julbøen (Molde). Dette vil bli en løsning som helt unødvendig vil sluse gjennomgangstrafikken gjennom både tettstedet Vestnes og Molde by! Ifm. Møreaksen, planlegges det også ettløpstunnel mellom skitrekket på Ørskogfjellet (Fremstedal) og ned mot Tomrefjord/Vik (Vestnes), men denne tunnelen er pr. dags dato uavklart. I tillegg planlegges det med Møreaksen, å bygges ettløpstunneler mellom Julbøen og Molde vest, samt under/bak Molde by. Videre fra Molde øst, planlegges en firefelts «miljømotorvei» med seks rundkjøringer, på rekke og rad. Dette som Moldes bypakke! Bompenge satser for hele dette «storkalaset» til flere titalls milliarder, er uavklart. Å sluse gjennomgangstrafikken gjennom denne omveien, kun for å bli belastet med bompenge avgifter bl. annet ifm. bypakken til Molde by, virker som en helt absurd plan!

Heldigvis så våkner stadig flere og flere, og innser galskapen! Møreaksen som løsning, forandrer ikke nødvendigvis på reisetiden mellom Ålesund og Molde (avhengig av til/fra sted i Molde) og Møreaksen vil ha minimal, ja kanskje også negativ effekt for Ålesund sin del, sett opp mot felles bo- og arbeidsmarked og kost/nytte effekter. Dette bl. annet i forhold til flytebru alternativet Romsdalsaksen. Ref. samfunnsnytte analysen som ble framlagt tidligere i år, der det konkluderes med en innsparelse på minst 5,2 milliarder, i favør av flytebru alternativet! Disse pengene bør benyttes på en samfunnsmessig mye bedre måte! Møreaksen vil heller ikke kunne benyttes av myke trafikanter, og løsningen med lange og dype undersjøiske tunneler, framstår som alt annet enn en miljø- og framtidsrettede løsning!

Alle ovennevnte tunneler og bypakke til Molde unngås elegant for gjennomgangstrafikken, med flytebru/bru alternativet Romsdalsaksen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags