– Sunnmøre har en meget dårlig erfaring med samarbeid med Molde, så vi ser aller helst at denne forbindelsen er minst mulig

Av

Møreaksene.

DEL

MeningerBåde Statens Vegvesen og en rekke andre tilhengere som både i Romsdal og på Sunnmøre har hatt en påstand om at en god veiforbindelse mellom Ålesund og Molde er svært viktig. Men Sunnmøre har en meget dårlig erfaring med samarbeid med Molde, så vi ser aller helst at denne forbindelsen er minst mulig.

Molde stoppet jernbanen til Ålesund og vi har heller ikke fått den mye omtalte eksportveien, for den ligger i Romsdal, en utbygging som har pågått i over 80 år, og skal fortsatt prioriteres foran Sunnmøre.

Torgeir Dahl i Molde er skråsikker på at Romsdalsaksen aldri vil bli bygget og det kan han muligens ha rett i, for det er mange gode løsninger på kryssing av Romsdalsfjorden, man må undres på at endelig har vegetaten i Molde kommet til fornuft og vil utrede alternativ kryssing av Romsdalsfjorden.

Romsdalsaksen har også sine negative sider med en lang flytebro som blir svært væreutsatt og en gigantisk høybro fra Sekken med bro videre fra Veøya og flytebro til Hjelset, i alt fire broer. Velger man indre trase’ med felles vei E39 og E136 helt til Våge og flytebro over Langfjorden og Fannefjorden, et forslag som er lansert tidligere uten respons som er merkelig? Her kan man løse både trafikken syd-nord og samtidig østover og indre Romsdal har dessuten langt gunstigere værforhold.

Dette vil være svært gunstig for Rauma Kommune og dessuten er turismen en viktig del for denne delen av fylket. Det er ikke Molde som skal ha en ny stamvei, men hele Vestlandet og det må være langt viktigere. Det må være galskap å bygge en vei og tunnel som går via Misund til Molde og videre til Hjelset til 50 milliarder, når det kan bygges en langt bedre E39 i indre Romsdal til halvparten av prisen enn «Moldeaksen».

Det må regnes både på byggepris, vedlikehold, sikkerhet og brukervennlighet. Flytebroer kombinert med senketunneller er uten tvil fremtidens fjordkryssingsløsninger, for ekstreme høybroer er både kompliserte og kostbare å bygge og med store høydeforskjeller. Det kan vel ikke være store problemer å bygge senketunnel? Man kan for eksempel benytte de store ubenyttede fergene til støpeformer istedenfor at de går til skrapjern.

Flytebroer kan sikkert med fordel stabiliseres med trustere mot vind og strøm, i stedet for bunnfeste.

Noe å tenke på for våre superprodusenter av trustere. Det har vært nok av feilinvesteringer i vegetaten her i fylket som Sunnmøre har betalt dyrt for, som for eksempel byggingen av Tresfjordbroen og Innfjordtunnelen på totalt feilplasserte steder.

Som nå flere innser i ettertid!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags