Konsekvenser av å legge ned fylkets eneste IB-tilbud

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Møre og Romsdal fylke er et fylke med stor eksport og vi vil gjerne fremheve fylket som en internasjonal aktør. Dette betyr at store deler av næringslivet inngår i internasjonale samarbeid. Skal det være mulig å hente inn medarbeidere fra andre land med ønsket kompetanse, må forholdene legges til rette for det. Dette gjelder også motsatt vei for norske fagfolk/bedrifter som ønsker å skaffe seg internasjonale erfaringer og kompetanse. Mange av disse har barn i skolealder. Behovet for et internasjonalt samarbeid vil øke i åra som kommer.
IB eller International Baccalureate er internasjonalt skoletilbud. Dette vil gjøre det lettere å ta med hele familien ved flytting til eller fra Norge. Undervisningen er på engelsk, den pedagogiske filosofien er den samme i IB-skoler veden over. IB-tilbudet er delt inn i standard level og high level som settes sammen etter bestemte regler. High level går på noen områder ut over tilsvarende fordypninger i studiespesialiserende studieretning. Men kanskje er den største forskjellen at man i IB har et større fokus på kritisk og analytisk tenking.
I 2012 startet Møre og Romsdal fylke opp IB tilbudet ved Spjelkavik vgs. Da hadde skolen arbeidet i 2,5 år for å bli godkjent som IB-skole. Å bli godkjent som IB-skole er en krevende prosess. Det er ingen automatikk i at man blir godkjent. Av norske skoler som har søkt, er flere ikke blitt godkjent. Lokaliteter og laboratorier med utstyr ble vurdert. Men framfor alt ble skolens pedagogiske plattform vurdert opp mot IB-kriteriene. Lærerne ble individuelt vurdert gjennom intervjuer og det måtte skrives en course outline for alle fag som det skulle undervises i. Flere skolebesøk med folk fra IB ble gjennomført for å få dette plass og alle papirer ble sendt inn til IB sentralt for godkjenning. Hvert 5. år bli skolene resertifisert. Spjelkavik vgs. har nylig vært gjennom en resertifisering og fikk karakteren exelent.
Å innarbeide IB som et skoletilbud på videregående nivå er en tidkrevende prosess. Dette er erfaringer som deles fra nesten alle fylker i landet. Noen fylker har derfor satt et svært lavt elevtall som nedre grense for å opprettholde tilbudet. Søkningen til IB på Spjelkavik vgs har variert fra god til mindre god. Dette kan blant annet forklares ut fra det forhold at IB er et tilbud på vg2 og vg3. I vårt fylke er mange videregående skoler små og skolene vil helst beholde vg1 elevene også på vg2 og vg3 i stedet for å sende dem til en IB-skole. Det har derfor ikke vært lett å markedsføre IB tilbudet rundt om i fylket.
I dag er situasjonen en annen. Spjelkavik vgs. har opprettet et pre IB tilbud for vg1. Hele 38 ungdomsskoleelever signaliserte stor interesse for dette tilbudet. Dette indikerer at den framtidige søkningen til IB blir meget god. Allerede i dag kommer det elever fra hele fylket til IB-linja.
Om fylkestinget velger å legge ned IB-tilbudet i vårt fylke, blir fylkets skoler avskåret fra å søke om å bli godkjent som en IB-skole i mange år. Møre og Romsdal fylke blir satt i karantene. Slik er IB sine regler.
Da vil Møre og Romsdal fylke komme på bunnen av lista av fylker med IB-tilbud sammen med Nordland fylke som i dag er det eneste fylket i Norge som ikke har et slikt tilbud. En nedleggelse av IB vil ikke styrke vårt fylke som et vekstsenter mellom Trondheim og Bergen. De fleste av oss ønsker vel at Møre og Romsdal skal bestå som eget fylke.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags