Kommentar til Terje Sundsbø: - Er store sykehus mer effektive enn små sykehus?

Sykehuset i Kristiansund.

Sykehuset i Kristiansund.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTakk for din kommentar Terje Sundsbø.

Jeg er ikke enig at to sykehus er den desidert dårligste løsningen. Jeg mener du tar helt feil.

Dersom man går mange år tilbake i tid kan jeg ikke huske at det var noen kamp mellom våre to sykehus.

Den kom først etter at flere av funksjonene som lå i Kristiansund ble flyttet til Molde. Når det i tillegg kom signaler på at Molde ville bygge et helt nytt sykehus ble man naturligvis redde for at enda flere av funksjonene ville bli flyttet til Molde.

I 1984 fikk jeg en henvisning til Molde sykehus fordi legene i Kristiansund mente at problemet mitt var at det var en nerve som lå i spenn, og som forårsaket smertene i ryggen. Ved Molde sykehus hadde de en overlege ved navn Julsruud som var ekspert innen nevrologi.

Husker jeg ble litt «stolt» over at jeg fikk komme til en spesialist i Molde. At jeg skulle til Molde tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Jeg var kun opptatt av å bli frisk

Poenget mitt med denne lille historien er at jeg mener at det er mulig med en funksjonsdeling og at de respektive sykehusene i framtiden har spesialavdelinger/spesialister når pasientene har behov for dette. Når en ifra Molde har en hoft som må skiftes ut kan personen får utført dette ved sykehuset i Kristiansund hos Farran eller Lian, og dersom en fra Kristiansund har problemer med synet tar han turen til Molde for å få hjelp hos deres spesialister.

Jeg tror ikke at noen av i de som bor i de to byene har et ønske om at begge sykehusene skal inneholde alle funksjonene. Jeg tror både romsdalingene og nordmøringene er rasjonelle nok til å se at dette vil være en god og akseptabel løsning.

Men når Nordmøringene mister både akutt og fødefunksjoner blir det selvsagt bråk og mye støy. Dette fordi det handler om tryggheten det vil være å vite – og ha en funksjon som ligger i nærheten. Alle mennesker vet at ved f eks et hjerteinfarkt er tiden viktig. Å ligge i en sykebil med store smerter og samtidig vite at turen til sykehuset vil ta ca. en time er litt av en påkjenning.

Dette hadde selvsagt vært like ille for en Moldenser om sykehuset hadde blitt lagt til Storbakken.

Derfor mener jeg at tanken om et fellessykehus var feil ifra starten av – enten det ble liggende på Hjelset, eller om det ble liggende på Storbakken.

Jeg mener det fremdeles er mulig å løse dette til det beste for pasienten, ansatte og pårørende.

1) Bli enige om en deling av funksjoner som ikke trenger å ligge i begge byene. Ortopedisk behandling legges til Kristiansund og synsbehandling legges til Molde osv., osv.,

2) Molde får bygge et nytt sykehus som tilpasses i størrelse de funksjonene som legges til sykehuset.

3) Kristiansund sykehus får bevilget penger til de nødvendige utbedringer som skal til.

Hva oppnår vi ved å opprette dagens to sykehus?

1) Pasientene får den nødvendige tryggheten det vil være å ha en akuttfunksjon i sin nærhet, og de vet at de to sykehusene respektive «spesialavdelinger» vil bestå av svært dyktige leger og sykepleiere.

2) Ansatte slipper lange og slitsomme reiseveier før og etter en jobbvakt.

3) De pårørende slipper lange og kostbare pasientbesøk.

4) Molde–Kristiansund unngår et problemfylt forhold til hverandre, og at vi kan legge fogderistriden død.

5) Og det vil være samfunnsøkonomisk den aller beste løsning.

6) Og det vil være bra for næringslivet i begge byene, da spesielt for Kristiansund.

Man må tenke helhetlig–og ikke bare tenke på hva som er best for seg selv, men hva som er best for regionen.

Min tidligere sjef i Manpower Norge, konsernsjef Tor Dahl skrev en bok etter han gikk av som sjef etter 35 år. Tittelen på denne boken var: «Vil ville hverandre vel, og gjorde hverandre gode». Meget kloke ord synes jeg.

Jeg mener at dersom moldensere og kristiansundere følger disse kloke ordene, er det fullt mulig å opprette de to sykehusene. Og det med et meget godt resultat.

Dersom viljen er der–er også mulighetene der. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags