Bruk i stedet pengene på klimaomstilling

Av
DEL

LeserbrevDet var en gang at utvikling var ensbetydende med å bygge mer bilvei. Slik er det fremdeles i enkelte u-land, men ikke i Norge. Vi trenger verken Frps uansvarlige bilpopulisme eller Høyre og Aps 80-tallspolitikk for mer motorvei. I stedet må vi stille oss spørsmålet: Hva får vi av grønn omstilling for 340 milliarder? Svaret er nesten like mye som det vil koste å avvikle oljenæringa – uten at økte inntekter fra framtidens næringer er regnet med.

Vi forstår at kortere reisetid i seg selv er et gode, men til hvilken pris? Spørsmålet verken regjeringen eller flertallet på fylkestinget stiller seg, er hva vi kan få for 340 milliarder i en situasjon hvor vi har en klimakrise og det haster med å omstille oss, både for klimaet og for norsk økonomi. Norges oljeavhengighet gjør situasjonen prekær, og vi må begynne omstillingen i går.

Fergefri E39 slik prosjektet er definert i dag, er et kroneksempel på hvordan man bygger seg til fant. Det vi får for 340 milliarder – hvorav 40 milliarder til Møreaksen – er mer biltrafikk, mer nedbygging av natur, økte klimagassutslipp og store kostnadsetterslep. Tenk om disse pengene kunne vært brukt på grønn næringsutvikling og omstilling i stedet? I dag bruker regjeringen småpenger på omstilling, og mens Erna, Goggen og co. sitter stille i båten, øker klimagassutslippene i Norge.

Eksport av elferger og -skip er et eksempel på en mulig framtidig inntektskilde i milliardklassen for Møre og Romsdal, hvis vi satser her i stedet for på rådyre tunneler. Dyrking av tare har et enormt potensial, det samme gjelder havvind. Likevel sitter vi med hendene i fanget og ser på at andre går foran. At fylket ikke engang har fått på plass et biogassanlegg for å forsyne bussene våre med ren energi, viser hvor dårlig det faktisk står til.

Vi er selvsagt klar over at midlene som ligger inne i Nasjonal Transportplan ikke automatisk overføres til grønn næringsutvikling i Møre og Romsdal dersom vi sier nei til Møreaksen. Poenget er at hele det politiske Norge må tenke nytt, og det gjelder også politikerne i Møre og Romsdal.

Vi er lite imponert over de andre partienes manglende evne til å tenke nytt i debatten om E39. For første gang syns vi også bitte litt synd på Høyre, som må slite med Frps illojalitet. Det kan ikke være noe moro. Men man høster som man sår. Før vi får en reell nytenkning om samferdsel og økonomi både på fylkes- og riksplan, er jeg redd dette uverdige aksespillet vi nå er vitne til, vil fortsette i uoverskuelig framtid.

Tallgrunnlag:

Før overskridelser er fergefri E39 beregnet til å koste 340 milliarder.

Opp til 110 milliarder i bompenger av dette kan bli tatt inn i bompenger, men spørsmålet er politisk uavklart.

Jørgen Randers sine beregninger for avvikling av oljeindustrien, som linket til lenger opp, vil koste Norge 420 milliarder, ikke justert for inntekter som følge av omstillingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags