Å bygge ned naturen på ytre Nordmøre

– Etableringen av slike industriområder, med et konglomerat av brede tilkomstveier og kolossale vindturbiner, betyr en total nedbygging av våre friluftsområder, skriver Eirik Gudmundsen i KNT.

– Etableringen av slike industriområder, med et konglomerat av brede tilkomstveier og kolossale vindturbiner, betyr en total nedbygging av våre friluftsområder, skriver Eirik Gudmundsen i KNT. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NVE er statens direktorat som behandler søknader fra utbyggingsselskaper som ønsker å bygge kraftindustri i Norge. NVE har nå, etter oppdrag fra regjeringen, kommet med en landsoversikt der de viser arealer som de mener er godt egnede områder for etablering av vindkraftindustri. Store deler av ytre Nordmøre og i Sør-Trøndelag anbefales av NVE til utbygging.

Etableringen av slike industriområder, med et konglomerat av brede tilkomstveier og kolossale vindturbiner, betyr en total nedbygging av våre friluftsområder. Turstier, turisthytter og private hytter blir verdiløse og naturområdene våre blir ødelagt for alltid. Ytterligere bosetting vil bli svært vanskelig å få til. Ytre Nordmøre vil bli dramatisk mindre attraktivt for turisme i framtiden, da den uberørte naturen er det store trekkplastret.

For å presisere dimensjonene:

Tilkomstveier: Nødvendige tilkomstveier utgjør 800 meter pr. turbin i gjennomsnitt. Dvs. et normalt slikt industriområde med 30 turbiner, vil medføre en nedbygging av 360 mål naturområde til veier og 60 mål til oppstillingsplasser Dette er kun det fysiske fotavtrykket. Konsesjonsområdet vil normalt være på 8.000 mål. Hele dette området vil være fysisk berørt. Dette tilsvarer et areal 13 ganger større enn baseområdet i Vikan i Kristiansund som er et av de største industriområder i fylket.

Turbinoppstilling: Hver turbin trenger 2 mål planert areal. Her skal tunge og lange spesialtrailere kunne stille seg opp og snu, ikke bare under førstegangs montering, men også ved vedlikehold. Dette vil skje ganske ofte.

Turbinhøyder: Vindturbinenes høyde øker stadig. Aktuelt nå er høydene på litt over 200 meter. Skal vi sammenligne med noen kjente konstruksjoner, så kan følgende nevnes:

  • De er dobbelt så høye som turbinene på Smøla.
  • De er dobbelt så høye som bæretårnene på Gjemnesundbrua.
  • De er dobbelt så høye som antennetårnet på Reinsfjellet.
  • De er fem ganger så høye som Aure kirke.
  • De er fem ganger så høye som Sørsundbrua i Kristiansund.
  • De er fem ganger så høye som Grip fyr.

Framtidens turbiner blir etter all erfaring enda høyere.

Synlighet: De er synlige i over 5 mils omkrets. Altså vil nesten alle på Nordmøre kunne se dem og dermed vil alle som beveger seg i naturen, bli ubehagelig berørt. De blir også synlige nattestid da de må ha markeringslys for flytrafikken.

Lyd: Lyden er så plagsom at å bo i nærheten blir lite attraktivt, med tilhørende dramatiske fall i eiendomspriser.

Iskasting: De nedbygde områdene blir risikable å bevege seg i vinters tid da risikoen for livsfarlig iskasting alltid vil være til stede.

Utenlands eierskap: Allerede nå betaler vi til utbyggingsselskapene betydelige beløp i form av subsidier/nettutbygginger (via økte strømregninger). Norske borgere betaler altså utenlandske selskaper for at de skal kunne bygge ned våre nærmeste naturområder.

Turområdene i Aure, Hemne, Halsa og Surnadal kommuner: Store deler av disse kommunene vil få sine turområder nedbygd med de dramatiske konsekvenser dette vil ha for innbyggernes trivsel og livskvalitet.

Legg bort planene! Vi vil beholde våre friluftsområder intakte! Vi i KNT har et spesielt ansvar for våre friluftsområder og for opprettholdelse av disse. Med støtte fra over 3.000 medlemmer og fra et betydelig flertall i befolkningen på Nordmøre, forlanger vi at planene som NVE nå anbefaler, legges komplett bort.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken