Med vilje av stål

Av
DEL

LeserbrevArbeidstakerne er selve nerven i verdiskapingen i landet, og arbeidsledighet og uførhet har store kostnader både for samfunnet og for den enkelte.

Vi to jobber på skipsverftet Vard Brattvåg og på industribedrifta Vik Ørsta. Vi er godt kjent med industrien i Møre og Romsdal, både med muligheter, utfordringer og arbeidslivspolitikk.

Som aktive i fagforeningen Fellesforbundet, så har vi troen på at vi kan fikse mye på arbeidsplassen gjennom å organisere arbeiderne, kreve tariffavtale og i samarbeid med ledelsen. Men det er ikke alt som løses mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Politikken har mye å si for hvordan du og jeg har det på jobben.

I dag er det altfor mange ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning og som ikke får læreplass. Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole er ofte vanskelig for mange, og samarbeidet mellom kommunene og fylkene må derfor styrkes. Mange voksne jobber i dag som ufaglærte. Det bør være et mål at disse tilbys å ta en fagutdanning.

KrF vil ha et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide, kan delta, og hvor det føres en aktiv innsats for å inkludere alle og for å forhindre utstøting. Å ha fast arbeid er et viktig grunnlag for å skape en familie. Vi vil at myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne må samarbeide aktivt for å nå dette målet. Velferdsordningene må utformes slik at det lønner seg å arbeide. Samtidig må personer som ikke makter å stå helt eller delvis i arbeid, sikres et verdig liv med tilstrekkelig inntekt.

KrF vil styrke arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakerne, som ivaretar deres kollektive og individuelle rettigheter. Useriøse aktører fører til at kvaliteten på arbeidet blir dårligere, at skattemidler blir unndratt fra fellesskapet og ikke minst at arbeidere blir utsatt for uverdig og tidvis ulovlig behandling. KrF ønsker at alle som blir kjent med kritikkverdige forhold og varsler om dette, skal sikres tilstrekkelig vern. Arbeidsmiljøloven må være en troverdig rammelov som beskytter alle aktører i norsk arbeidsliv.

Valget i år står om nettopp viljen til å bruke politikken til å sikre at rettigheter er for alle. Vi har en vilje av stål. Derfor stiller vi til valg for KrF. Godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags