Ja til en sikker omsorg for alle

Av
DEL

LeserbrevKristiansund Høyre vil at Kristiansund skal være en inkluderende by. For Kristiansund Høyre er det en selvfølge at hverdagen gjennom livet også tilrettelegges for mennesker med spesielle behov. Det er her mange både brukere og pårørende som skal ha honnør for sin innsats. Dessverre oppstår fra det offentliges side tomrom og dårlig tilrettelagte tjenester. Dette vil Kristiansund Høyre endre på. Det er et politisk ansvar som Kristiansund Høyre er villig til å ta.

I vårt program står det blant annet ja til tilrettelagt omsorg for de med særskilte utfordringer. Vi vil ha et samlokalisert tilbud for denne gruppen.

Ja til tilrettelagt omsorg, hva betyr dette? Jo, Kristiansund Høyre ser at utviklingshemmede er en gruppe som er særskilt utsatt i alderdommen. Utviklingshemming, kombinert med svekket funksjonsevne, og en høyere hyppighet av tidlig demens, gjør at denne befolkningsgruppen har andre utfordringer sent i livsløpet enn sine medmennesker. Derfor ser vi at det er på høy tid at vi begynner å jobbe for å få på plass et samlokalisert eldreomsorgstilbud tilrettelagt for denne brukergruppen i omsorgstjenesten i Kristiansund. Her er det snakk om egen eller egne avdelinger adskilt fra andre pleietrengende.

Det handler om respekt og verdighet i omsorgstilbudet. Kristiansund Høyre mener at alle har krav på en trygg og god alderdom. Her er det en jobb å gjøre. Vi tar utfordringen, og for Kristiansund Høyre er det svært viktig at dette kommer på plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags