Hvorfor jeg engasjerer meg i De Grønne

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne i Kristiansund er svært fornøyd, men ikke overrasket over de positive prognosene på InFacts måling, der vi er inne med 3 mandater. Særdeles gledelig er det å se at oppgangen i stor grad skyldes rekruttering av velgere som ikke deltok i siste valg. Tallene viser at mange innbyggere ser mening i vår oppfatning om hvordan vi bør prioritere i lokalpolitikken.

Jeg engasjerer meg i De Grønne fordi jeg ser at vi må motarbeide en utvikling som prioriterer kortsiktige økonomiske vinninger på bekostning av våre felles naturlige ressurser. Det handler om å tydeliggjøre at ødeleggende bruk av naturresurser har en høy pris som vi i dag ikke en gang evner å tallfeste. Et grønt skifte er derfor en forpliktelse vi har både overfor oss selv og våre barn og barnebarn.

Det gjelder etter min oppfatning i særdeleshet en by som har fått et enormt løft av oljeutvinningen.

Det som imidlertid i stor grad har dominert det politiske landskap i byen og vil gjøre det også de kommende år, er framtiden for sykehuset i Kristiansund.

Lokalsykehus har viktige oppgaver i lokalsamfunnet. De gir den essensielle medisinskfaglige trygghet og står for et «lavterskel» tilbud til de som trenger hjelp nært der de bor.

I sentraliseringsiveren neglisjeres sykehusenes betydning som kulturbærer, som demokratisk institusjon som sikrer likeverdig tilgjengelighet av tjenester også for de som bor langt fra de store befolkningssentrene og som et viktig tyngdepunkt i byutviklingen.

I stedet preges dagens sykehuspolitikk av en ideologisk motivert sentralisering som ligger i utakt med de geografiske betingelsene i landet, de kliniske erfaringer i den desentraliserte delen av helsevesenet og det som finnes av relevant forskning.

Miljøpartiet De Grønne står på nasjonalt og lokalt plan for en demokratisk og distriktsvennlig sykehuspolitikk der verdien av sykehusene utover det rent medisinskfaglige iakttas og verdsettes.

De Grønne i Kristiansund vil derfor kjempe for bevaringen av lokalsykehuset i Kristiansund som et komplett akuttsykehus også i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags