I et leserinnlegg av Janne-Iren Hanssen blir vi utfordret på en kommentar gitt av Stig Ove Voll under en sak om Nordmørslista på VG Nett. Denne utfordringen tar vi gjerne, og svaret er enkelt; vi står ikke inne for de uttalelsene som her kommer til kjenne og dette er ikke Høyres standpunkt. Vi tar sterk avstand fra en slik ordbruk i ethvert ordskifte, og beklager hvis dette kunne oppfattes som et standpunkt fra Møre og Romsdal Høyre.

Vi har flinke høyrepolitikere over hele fylket som vi nå reiser rundt hver dag for å støtte opp om, samtidig som at vi gjennom valgkampen får mange gode innspill til vår politikk, også fra Nordmøringer.

De viktigste innspillene vi får er at vi må utdanne riktig kompetanse gjennom våre videregående skoler og fagskoler, gode samferdselsløsninger for å knytte fylket tettere sammen, og et kulturtilbud som gjør at folk kan leve i tillegg til å jobbe. Dette er innspill vi tar i mot med glede, av den enkle grunn at dette er det vi ønsker å jobbe for hvis vi når målet om å ta over posisjonen i fylkestinget.

Sykehussaken i Nordmøre og Romsdal har vært en sak som har skapt sterke fronter. Vi er opptatte av å bygge fylket sammen, og vi mener at dette gjøres ved å engasjere seg i partier som har politikk for hele fylket.

Vi registrerer at flere av de etablerte partiene, deriblant Høyre, tar til orde for å ikke støtte et parti som kun har interesser for én region. Skal vi bygge fylket sammen, er ikke dette veien å gå slik vi ser det. Vi kan gjerne her utfordre også Nordmørslista og Sunnmørslista på hvordan de - som kun ønsker å føre en politikk til gagn for én region - ser for seg å bygge bru over fogderiene i fylket?

Vi ønsker samtlige av Møre og Romsdalingene et riktig godt valg. En stemme til Møre og Romsdal Høyre er en stemme til et parti som vil jobbe for hele fylket.