Innspill til fylkestinget vedrørende framtidig yrkesfaglig studietilbud

Av
DEL

LeserbrevEntreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) mener forslaget om kutt i yrkesfagene og spesielt YSK er lite framtidsrettet og i samsvar med næringslivets behov, og har på bakgrunn av dette sendt følgende innspill til fylkestinget;

Byggfagene har vært gjennom uheldige nedskjæringer og kamper over flere år. Resultatet er at tilgangen på faglært arbeidskraft er lavere enn etterspørselen. Enkelt sagt vi har lærlingplassene men vi har ikke lærlingene. Vi er avhengig av at de videregående skolene har et tilbud som gjenspeiler næringslivets behov for kompetanse og framtidig arbeidskraft. Slik oppfatter vi ikke forslaget som ble vedtatt i fylkesutvalget. Forslaget sender også signal til ungdommene, som tidligere har hatt disse tilbudene som et studietilbud ved sin nærskole. Det vil utvilsomt bety at de velger annen utdanning i stedet, kanskje vil de også velge bort en yrkesfaglig karriere.

Krav om bruk av lærlinger står sentralt i Lov om offentlige anskaffelser, og Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Når det fra fylkeskommunens side foreslås å redusere tilbudet, vil våre medlemsbedrifter i framtiden ha problemer med å oppfylle kravet til lærlinger på oppdrag for offentlige byggherrer.

Forslaget om å legge ned YSK-fagene framstår for oss som lite framtidsrettet, og stikk i strid med det næringen selv ønsker. YSK-lærlinger som gjennomfører en høyere utdanning, er en unik ressurs for bedriftene etter endt utdanning. Saksframlegget foreslår at den unike YSK-kompetansen kan oppnås gjennom et ordinært fagutdanningsløp med 2 år skole + 1 år påbygg i skole, dvs. totalt 3 år på skole. Det er ikke et likeverdig tilbud som dagens YSK-tilbud.

YSK innen byggfag har vært og er viktig for å styrke attraktiviteten og omdømme til næringen og yrkesfaglige studieretninger. EBA stilte spørsmål til fylkeskommunen om økonomien i forslaget da de foreslo å flytte YSK i 2016. YSK bør tilbys på en skole der det er et ordinært tilbud innen Bygg og Anleggsteknikk, de har samme behovene for gode og moderne fasiliteter. Det kan gi flerbruk på verksted og faglærere om man kjører det på samme skole. Attraktiviteten til utdanningen er også avhengig av et desentralisert tilbud i nærheten av skoleelevenes bosted.

Det er mange spennende store prosjekter som er eller skal settes i gang i fylket vårt de kommende årene. Alle statistikker sier at vi trenger mange nye fagarbeidere i årene som kommer. Vi har også registrert at det er flere bransjer og bedrifter som har advart og advarer nok engang mot nedskjæringer i utdanningene. Dette gjelder også Bygg og Anleggs næringen, vi trenger de lærlingene vi har. EBA har full forståelse for at det må spares penger, men da kan man ikke gjøre seg den bjørnetjenesten å kutte utdanningene framover. Sparingen må foregå på andre områder.

EBA er ikke fornøyd med at YSK for byggfag ikke ble videreført i vedtaket i fylkesutvalget, og ber politikerne sette seg inn i bakgrunnen for at denne linjen ble etablert. Dette tilbudet er et resultat av godt samarbeid mellom de videregående skolene Romsdal og Fræna (som hadde tilbudet vekselvis fram til 2016), bedriftene, EBA og fylkeskommunen, og har eksistert i 14 år. Søkertallet og etterspørselen har variert fra år til år, men dette er et studietilbud som bedriftene setter høyt.

EBA forventer at YSK for byggfag videreføres, og at politikerne opprettholde studietilbudene som ble vedtatt i fylkesutvalget. Skal vi fortsatt sikre god verdiskapning og utviklingsmuligheter i dette fylket, må fylkeskommunen gå i dialog med oss. Vi ser den økonomiske utfordringen, men vi trenger et studietilbud som dekker næringens behov.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags