Tingvoll 2018

Kristin Sørheim.

Kristin Sørheim. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortingsvalget ble en stor skuffelse for de som trodde at opprøret mot sentralisering og større forskjeller mellom folk skulle vinne fram og sørge for regjeringsskifte. Solbergregjeringa ser ut til å sitte trygt i minst fire år til. KrF har blitt et haleheng til Høyre i strukturspørsmål, som for eksempel kommunestruktur. Når KrF til og med går inn for tvangssammenslåing av Haram (en stor og livskraftig kommune med et sterkt næringsliv) med Ålesund, mot eget lokalparti i Haram, ser vi tegninga.

Det betyr at det blir et fortsatt sterkt press for større kommuner, enten gjennom tvang eller gjennom økonomisk utmattelse gjennom inntektssystemet for kommunene. Sammenslåing av mange distriktskommuner rundt en bykommune er første store steg mot å fjerne fylkeskommunene og la de nye store bykommunene styre videregående skoler, kollektivtrafikk og samferdsel, kultur- og næringsutvikling som i dag er styrt fra fylket. Det er opplagt at dette betyr enda sterkere sentralisering enn i dag.

Tingvoll valgte helt riktig å ikke gå inn i en storkommune rundt Kristiansund. Dessverre ble forslaget om å utrede en litt større distriktskommune på midtre Nordmøre nedstemt – med den begrunnelse at det var en provokasjon mot Kristiansund! Jeg tror dette merkelige utsagnet kom fra KrF. For Sp sin del var det jo ikke på grunn av motstand mot Kristiansund, men på grunn av motstand mot store kommuner og ytterligere maktsentralisering at partiet sa nei.

Nå er tida inne for å se på andre muligheter, for eksempel Tingvoll og Gjemnes. To kommuner med lik næringsstruktur, felles sjøområde som skal forvaltes, likt lynne og som tidligere delvis har vært samme kommune. Det er to tydelige kommunedelsentra, Batnfjordsøra og Tingvollvågen. I ytre del av begge kommunene er det stadig større samkvem om bosetting og handel og det kan planlegges felles skoler, barnehager og helseinstitusjoner og næringsareal langs vår felles stamvei E39. Det kan etableres skyssbåtrute mellom Angvik og Tingvoll igjen – for skoleelever og anna persontrafikk. Kommunene får et pusterom og penger «slengt» etter seg for å slå seg sammen, i stedet for trekk i ramma hvert år. Tingvoll kommune er snart uten rådmann – og kan spare seg for den utlysninga!

Når korta deles ut på nytt, må en tenke ut hvordan en best kan bygge et forsvarsverk mot nedbygging av distrikta, et forsvar som kanskje kan vare i 10-20 år. Kommunestrukturen i Norge er i dag den aller viktigste faktoren når det gjelder å opprettholde bosetting og sysselsetting hele landet.

En kommune på cirka 6.000 innbyggere er håndterbart, den får sine egne talspersoner, den vil bidra til å opprettholde offentlige kompetansearbeidsplasser i Gjemnes og Tingvoll i stedet for at disse flyttes til byene. Den vil være liten og oversiktlig nok til å sikre gode tjenester.

Kanskje vil Tingvoll videregående skole sikres et større elevgrunnlag. I fylkestinget i desember stemte H, Frp og KrF mot budsjettforslaget for 2019, der vi andre foreslo oppstart av renovering av skolen.

Tingvoll og Gjemnes har mye felles. Administrasjonen kjenner hverandre gjennom ulike samarbeid. Kanskje kan en slik kommunesammenslåing til en passelig kommunestørrelse skape ny giv på begge sider av fjorden. Tingvoll/Gjemnes kan bli en viktig og sentral kommune mellom Molde og Kristiansund og Indre Nordmøre. Med tingstedet på Tingvollen igjen.

Godt nytt år!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags