Det skal ikke underslås at jeg og mange med meg er skuffet over Mørebenkens enstemmige applaus til planene om å gjøre Raudsand til et mottakssted for farlig avfall. Etter min mening må det kreves forklaring fra Mørebenkens representanter, særlig fra Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet, som liker å kalle seg for miljøpartier.

Er det slik at fylkets stortingspolitikere applauderer svært vanskelige lokaliseringer etter en orientering og en kopp kaffe fra en ivrig kapitalist som vil tjene penger ved å redusere natur og miljø i sitt eget fylke? Etter å ha lest gjennom valgprogrammene som sendte disse politikerne til Stortinget, kan jeg langt i fra tolke de dit hen at de ønsket et nasjonalt deponi for farlig avfall i eget fylke. Snarere tvert imot.

På forhånd hadde stortingsrepresentantene fått en bekymringsmelding både fra Orkidé og Tingvoll kommune. Og når argumentene mot et deponi nær Sunndalsfjorden står i kø, er det forstemmende at stortingspolitikerne ikke forklarer hva de applauderer og forklarer sitt standpunkt i saken.

Partiet Venstre har tidligere gått i front for å hindre et nytt giftdeponi i Telemark og i Rogaland, men ser positivt på et tilsvarende giftdeponi på Nordmøre. Har Venstre hestehandlet internt, eller var det av høflighet at Pål Farstad valgte å være positiv etter en «hyggelig» orientering fra utbygger?

Utbygger planlegger et deponi med giftavfall som skal vare i over 20 år og med kanskje mer enn 1.000 tonn daglig. Det tilsier store nye fjellhaller. Dette betyr trolig også pumping av samlevann som også blir spesialavfall. Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB.

I tillegg skal alt spesialavfallet skipes langs norskekysten og ut forbi Stadt året rundt. Dette prosjektet er ikke bærekraftig og tilfører våre sårbare kyst og fjorder nye risikoelementer.

Etter mitt skjønn har våre stortingspolitikere gått seg på ei blemme ved å applaudere slike planer før de er faglig vurdert. Slike politikere kan ikke Møre og Romsdal ha på Stortinget.

Jeg tror utbygger og statlige myndigheter må vente seg folkelig motstand i denne saken. Jeg for min del vurderer nå å etablere en folkeaksjon mot giftdeponi på Rausand. I første omgang en Facebook-side.