– Folks tilgang på et godt og raskt sykehustilbud må alltid stå i fokus for oss lokalpolitikere

- Jeg håper at det er slik at de rundt om i hele landet som kjemper for et godt sykehustilbud ikke opplever at de blir sett på som brysomme og noen som det ikke vil samarbeides med, skriver Arne Grødahl.

- Jeg håper at det er slik at de rundt om i hele landet som kjemper for et godt sykehustilbud ikke opplever at de blir sett på som brysomme og noen som det ikke vil samarbeides med, skriver Arne Grødahl.

Av
DEL

MeningerJeg registrerer at Torbjørn Sagen i et svar til meg nå sier at «nå handler det om hvor fødetilbudet skal være».

Takk og velkommen etter Høyre.

Og kjernen i det du skriver: «hvor fødetilbudet skal være» viser at det allerede er tatt ei beslutning i denne saken. Det å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Noe som etter min mening er et direkte brudd med forutsetningene for nytt fellessykehus.

Det var i styremøte for under ei uke siden at styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å slå sammen de to fødeavdelingene i de to nabokommunene. I forkant har det vært hektisk aktivitet både blant folk flest både i Romsdal og Nordmøre samt hos mange politikere. For å påpeke at dette vil gi fødende et for dårlig og usikkert tilbud. Enten fødeavdelinga havner i Molde eller Kristiansund.

Fra opposisjonen på Stortinget er det stilt spørsmål til Høyres helseminister Høie. Av dem som har stilt spørsmål om dette er Tove-Lise Torve fra Arbeiderpartiet. Fra Høyres politikere på Stortinget har det vært øredøvende stille. Både fra dem som har helse som saksområde og fra de lokale representantene på Stortinget.

Dette har da også medført at helseminister Bent Høie på Stortinget har gitt helseforetaket grønt lys til å slå sammen avdelingene. Responsen fra det lokale Høyre har vært øredøvende stillhet. Vanligvis heter det at de som tier samtykker. Denne gangen handler de lokale toppene fra Høyre sin taushet mer om resignasjon?

Uansett så reagerer jeg på at Torbjørn Sagen ikke er med på å diskutere hvordan det totale sykehustilbudet for Nordmøre og Romsdal planlegges. Med de løftebrudd dette innebærer når det gjelder fellessykehusets innhold.

Da var det tydeligvis mere interessant å rette skytset mot Kristiansund Arbeiderparti. Som dere selv antyder. Det nærmer seg jo valgkamp.

Leder i Kristiansund Arbeiderparti Berit Tønnesen har levert inn en interpellasjon i kommunestyret om sykehus som omhandler tre hovedelementer:

1: Forutsetningene for Fellessykehuset er brutt.

2: Helseforetaksmodellen er udemokratisk og uegnet som styringsmodell for sykehusene.

3: Regjeringen underfinansierer sykehusene. Noe som fører til kutt i sykehustilbudet landet rundt. Og som også får konsekvenser for sykehustilbudet for oss lokalt. Både nå og hvis Fellessykehuset blir bygd.

Jeg håper fortsatt på at dette kan samle bredest mulig flertall i kommunestyret. Selv om representanter i bystyret fra regjeringspartiene nå advarer. Vi er nå etter min mening kommet til det punktet at vi igjen må si ifra om at folks sikkerhet og helse blir truet av dagens sykehuspolitikk.

Helt til slutt et hjertesukk. Jeg stilte spørsmål om hvem som skulle plassere Kristiansund i politisk fryseboks som de politiske lederne til Høyre hevdet at vi sto i fare for å havne. Da svarer Leif Ersnes følgende: «Ersnes avviser at det er noen form for hevnaksjon men at det er slik politikken fungerer» sitat slutt. Hvis det er slik politikken fungerer i Høyre så kan det være en forklaring på hvorfor det for tiden er stille fra våre lokale folk som representerer Høyre. Og at det er spesielt betenkelig at dere må være stille da det er deres politikere som styrer politikken på dette området.

Det å si som Ersnes sier: «Det er ingen som vil samarbeide med folk som stadig roper «vi gir oss aldri.»» Sitat slutt.

Jeg håper at det er slik at de rundt om i hele landet som kjemper for et godt sykehustilbud ikke opplever at de blir sett på som brysomme og noen som det ikke vil samarbeides med. Slik er det ikke hos oss i Arbeiderpartiet. Jeg håper at det heller ikke er slik i Høyre.

Folks tilgang på et godt og raskt sykehustilbud må alltid stå i fokus for oss lokalpolitikere. I februar kan vi risikere at mange fødende på Nordmøre ikke får et godt nok og raskt nok tilbud. Det burde det lokale Høyre formidle til sin helseminister. Istedenfor å drive valgkamp ved å hakke på Kristiansund Arbeiderparti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags