Fellessykehuset – er store sykehus mer effektive enn mindre sykehus?

Ikke det beste: – Med bakgrunn i det jeg har skrevet i dette innlegget, har jeg ingen tro på at et stort fellessykehus er det beste for pasientene, skriver Geir Gerhard Greger.Illustrasjon

Ikke det beste: – Med bakgrunn i det jeg har skrevet i dette innlegget, har jeg ingen tro på at et stort fellessykehus er det beste for pasientene, skriver Geir Gerhard Greger.Illustrasjon

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er en myte som dessverre er blitt stående uimotsagt altfor lenge. To sykehus vil være det beste for alle.

Min påstand er at store enheter er lite effektive. og vil begrunne dette. Dessverre tror jeg ikke at de som har bestemt at det skal bygges et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal ikke skjønner hvilke konsekvenser man vil få ved å bygge et stort mastadontsykehus.

De som har bestemt dette støtter seg trolig til det som kalles «New Public Management» som består av prinsipper og metoder for organisering av offentlig sektor. I korte trekk kan man si at man mener at offentlig sektor kan organiseres på samme måte som det private næringslivet. NPM er et styringssystem som burde ha vært kastet på dynga for lenge siden. Jeg har gjennom mine snart 32 år som ansatt i store norske konsern på nært hold sett hvor ineffektiv både offentlig og privat sektor er blitt under «NPM».

Et slikt stort sykehus vil verken være bra for Kristiansund eller Molde med omland. Det vil ikke være bra for pasientene, de ansatte eller de pårørende. Så hva skal vi med dette store sykehuset da?

Det er helt uforståelig at sentrale politikere ikke klarer å se dette, men lukker ørene for gode argumenter. Videre er det en gåte at de ikke lytter til Professor Bjarne Jensen som regnes som Norges fremste ekspert på styring og organisering av helsesektoren. Han har et utall av ganger dokumentert at det ikke er lønnsomt å bygge store sykehus. Og de burde også ha lyttet til Steinar Berge. Klarsynt og klok.

«Store robuste enheter, clustersykehus og New Public Management» _ en stor bløff.

Fine ord som er blitt brukt og som har brent seg fast i hjernen til befolkningen som en «sannhet» og særdeles bra for alle, men som ikke er annet enn en stor bløff.

Noen politikere og helsebyråkrater har funnet ut at det tilsynelatende er bedre og mer økonomisk med store enheter. Min påstand er at de tar helt feil.

Når man bygger store enheter slik det er tenkt på Hjelset, bygger man samtidig opp en stor administrasjon. Den som har jobbet i store selskaper vet at administrasjonen ofte «kupper» de utførende enhetene i ett selskap. Dette medfører at de utførende enhetene ofte blir skadelidende fordi de må gjennom hele det administrative apparatet før en beslutning kan tas. – Liten eller stor, og gjerne innom et par informasjonsrådgivere eller informasjonsdirektører slik at man har ryggen fri. Resultatet vil bli at sykehuset kommer til å bli ineffektivt.

Terje Sundsbø skrev i ett av sine innlegg at man må ta hensyn til hva som er best for de 135.000 pasientene og ikke for arbeidsplasser etc., tydelig overbevist om at et stort sykehus er det aller beste.

Med bakgrunn i det jeg har skrevet i dette innlegget, har jeg ingen tro på at et stort fellessykehus er det beste for pasientene slik Sundsbø skriver. Ikke er det det beste for de ansatte heller, som får lang jobbreise, og det er ikke det beste for de pårørende som vil bli utslitt og ruinert av hyppige pasientbesøk.

Alvorlige og varige konsekvenser:

Jeg tror faktisk ikke at det har gått opp for folk flest hvordan Kristiansund vil bli etter at fellessykehus står ferdig. Hvorfor er dette uteblitt i debatten når dette er så sentralt?

Naive politikere i Kristiansund

Allerede på det tidspunktet byens politikere startet diskusjonen om ett fellessykehus midt mellom byene, burde de ha foretatt en konsekvensanalyse før de flagget dette alternativet. Hva ville dette bety for de ansatte, pasientene, de pårørende – og ikke minst hva dette ville bety for byens næringsliv osv.

For dem som ønsket fellessykehuset midt imellom byene, kunne vel ikke være så naive at de ikke trodde at man kunne få et annet utfall enn det de ønsket. Dessverre er det en kjensgjerning at Kristiansunds politikere og andre fra Kristiansund og Nordmøre som har frontet et fellessykehus har vært svært naive.

Hvordan tenker våre politikere i Møre og Romsdal når de sier at de ønsker en robust og livskraftig region? Og hva tenker de med?

Politikerne i Møre og Romsdal ønsker en stor, robust og livskraftig region. Flotte ord, men det er et men her. De glemmer at dersom man skal lage en slagkraftig region forutsetter dette at man har et godt næringsliv i alle de tre byene med omland. Det kan ikke være slik at det er kun næringslivet på den andre siden av fjellet som skal vokse og være slagkraftig.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om konsekvensene ved å legge ned sykehuset i Kristiansund og hva som følger med av dem som leverer varer og tjenester. Når sykehuset forsvinner vil dette få svært dramatiske følgekonsekvenser.

Når deler av byens næringsliv blir lagt brakk, reduseres også trafikktilbudet på Kvernberget. For Vestbase som er dynamoen i byen vil dette være alvorlig, kanskje kritisk. Molde vil selvsagt argumentere for at siden de nå har sykehuset, må også de få ansvaret for beredskapen for Haltenbanken, og dermed kan også Helikopterbasen bli lagt ned eller reduseres betydelig. Og hva er en oljebase uten en helikopterbase?

Politikere som mangler helhetlig tankegang

Det er rart at så erfarne politikere som Jenny Klinge og Else-May Botten ikke har klart å se helheten, samt at de ikke har klart å gjennomskue det skuespillet som har pågått i flere år, og at dette vil få alvorlige og varige konsekvenser for Kristiansund. Helt ubegripelig. Både Sp og Ap har utvist dårlig dømmekraft i denne saken, både lokalt, fylkeskommunalt og sentralt

De har gitt Kristiansund null støtte og bør skamme seg alle sammen. Deretter bør de sette seg i en stol og tenke over hvor dårlig politisk håndverk de har utført. Klinge og Botten, dere har skuffet alle nordmøringene, og dette tror jeg dere ble straffet for i valget.

Nestoren i Ap–Asbjørn Jordahl stemmer blankt

Når selveste nestoren i Ap Kristiansund, Asbjørn Jordahl for første gang i sitt liv ikke stemmer Ap, men stemmer blankt forteller dette alt. Han er selvsagt skuffet over det partiet som har stått ham så nært i så mange år svikter innbyggerne i Kristiansund og på Nordmøre. Og det med det rette etter min mening.

Hva vil innbyggerne i Molde og Kristiansund?

Jeg tror at innbyggerne både Kristiansund og Molde ønsker å beholde sine respektive sykehus. På samme måte som nordmøringene, er jeg sikker på at romsdalingene også ønsker den samme tryggheten ved å ha ett fullverdig sykehus i sin nærhet.

Det er ennå ikke bevilget penger til sykehuset på Hjelset, hvilket betyr at saken kan reverseres.

Så dersom våre politikere tenker helhetlig, bør de heller bevilge penger slik at Molde får bygget ut sitt sykehus på eksisterende Lundevangen. De har en flott tomt å bygge på og Kristiansund får penger til nødvendig utbygging/vedlikehold. Det mener jeg vil være den beste samfunnsøkonomiske løsning.

Spaden er ikke satt i jorden ennå, så det er fremdeles et lite håp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags